นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

panyarak
Ico64
นาย ปัญญรักษ์ Aaron งามศรีตระกูล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

[C] (0) ตอนที่ 2 การติดตั้งเครื่องมือพื้นฐาน

ซักซ้อมความเข้าใจก่อนนะครับ ในที่นี้ จะเป็นการกล่าวถึงการติดตั้ง DSpace 6.3 และ upgrade จากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้สู่ DSpace 6.3 นะครับ และเป็นการติดตั้ง DSpace บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04 LTS เนื่องจาก DSpace เป็นระบบที่พัฒนาด้วย JavaServer Pages... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ant  dspace  maven  postgresql  psukb  Nginx
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย panyarak   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2563 16:34 แก้ไข: 11 มกราคม 2564 11:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ตอนที่ 1 การติดตั้งแม่ข่าย และระบบปฏิบัติการ Ubuntu

แม่ข่าย หรือ Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พร้อมที่จะติดตั้งระบบบริการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้อาจจะเป็นระบบปฏิบัติการในค่าย Linux หรือค่าย MS Windows ก็ได้ส่วนแม่ข่ายอาจจะเป็นแม่ข่ายที่เป็น Hardware (Phys... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): command line  ubuntu  แม่ข่าย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย panyarak   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2563 15:56 แก้ไข: 11 มกราคม 2564 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) การติดตั้ง/ดูแล DSpace สำหรับ PSU Knowledge Bank

ขอแบ่งเป็นตอน ๆ ดังนี้ การติดตั้งแม่ข่าย และเครื่องมือพื้นฐาน การติดตั้ง Database Server — PostgreSQL การติดตั้ง Web Server — Nginx การติดตั้ง Java Application Server — Tomcat การติดตั้ง DSpace แบ่งเป็นกรณีติดตั้งใหม่เลย แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): dspace
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย panyarak   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2563 15:42 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2563 09:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]