นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 831
comment: 0

ตอนที่ 1 การติดตั้งแม่ข่าย และระบบปฏิบัติการ Ubuntu [C]

แม่ข่าย คือ ระบบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับให้บริการของคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แม่ข่าย หรือ Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พร้อมที่จะติดตั้งระบบบริการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้อาจจะเป็นระบบปฏิบัติการในค่าย Linux หรือค่าย MS Windows ก็ได้

ส่วนแม่ข่ายอาจจะเป็นแม่ข่ายที่เป็น Hardware (Physical server) หรือ VM (Virtual Machine) ก็ได้

ไม่ว่า จะเป็น Physical server หรือ VM ก็ต้องกำหนดว่า จะเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะในระดับใด เช่น CPU แบบใด จำนวนกี่ Core มีหน่วยความจำกี่ GB ฮาร์ดดิสก์สำหรับระบบ และข้อมูลต้องมีความจุเท่าไร เป็นต้น

ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รุ่นแรกที่ถือกำเนิดเมื่อปี 2552 สำนักฯ เลือกใช้ Physical server และจัดหามา 2 ชุด เป็นแม่ข่ายที่มี CPU 8 Cores หน่วยความจำ 8GB และ Harddisk ขนาด 300GB จำนวน 2 ตัว แม่ข่ายดังกล่าวได้ผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปีแล้ว

ในปี 2563 สำนักฯ เห็นควรทดแทนแม่ข่ายเดิมที่ใช้งานมานาน และได้ตัดสินใจเลือกแม่ข่ายแบบ VM และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์คอมพิวเตอร์(สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในปัจจุบัน)ให้การสนับสนุนแม่ข่ายดังกล่าว ในเบื้องต้น ได้รับการจัดสรรให้มี CPU ขนาด 8 Core และหน่วยความจำ 8GB เท่าเดิม แต่ได้เพิ่มขนาดของฮาร์ดดิสก์เป็น 1TB

ข้อดีของ VM ก็คือ

 1. ไม่ต้องลงระบบปฏิบัติการเอง กรณีนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมฯ ลงระบบปฏิบัติการตามที่เราระบุให้เป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ได้เลือกระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04 LTS ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าย Linux
 2. ไม่ต้องเปลืองพื้นที่สำหรับการติดตั้ง
 3. ไม่ต้องมีภาระดูแล Hardware

หลังจากได้รับแม่ข่ายแล้ว ก็ตรวจรายละเอียดต่าง ๆ และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่จำเป็นต่อไป

บันทึกเพิ่มเติม

 1. กรณีขอเป็นแม่ข่ายแบบ VM (หรือแม้แต่เป็น Physical Server) ควรให้มีการแยก Partition ของ HD ให้เป็นส่วนของ OS และส่วนของข้อมูล ไม่ควรเป็นก้อนเดียวกัน เพราะหากมีการใส่ข้อมูลมากเกินไปจนเต็ม จะทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้
 2. สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ดูแลแม่ข่าย ก็คือ ต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบการทำงานของแม่ข่ายเป็นระยะ และอัพเดท Package ต่าง ๆ ดังนี้
  (1) ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี
  (2) login เข้าระบบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และอัพเดท Package ต่าง ๆ (ถ้ามี)

สำหรับท่านที่ต้องการทราบวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04 LTS สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ครับ

 1.  รีวิวการติดตั้ง​ Ubuntu Server 18.04 LTS. (2018, April 28). SpaLinux.com - สปาลีนุกซ์. Retrieved November 2, 2020, from https://spalinux.com/2018/04/review%E2%80%8B-ubuntu-server-18-04-lts-installation
 2. Canonical Ltd. (2020). Install Ubuntu Server | Ubuntu. Ubuntu. Retrieved November 2, 2020, from https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-server#1-overview
 3. https://www.facebook.com/fosslinux/. (2019, October 10). How To Install Ubuntu Server 18.04 | FOSS Linux. FOSS Linux. Retrieved November 2, 2020, from https://www.fosslinux.com/6406/how-to-install-ubuntu-server-18-04-lts.htm

สำหรับผู้ที่ใหม่ต่อระบบปฏิบัติการ Ubuntu อาจจะเรียนรู้วิธีการใช้พื้นฐาน โดยเฉพาะ Command line ได้จากเว็บนี้ครับ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 November 2020 15:56 Modified: 11 January 2021 11:34 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.