นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 818
comment: 0

ตอนที่ 2 การติดตั้งเครื่องมือพื้นฐาน [C]

ก่อนจะติดตั้ง DSpace ต้องติดตั้งเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ให้พร้อมก่อน

ซักซ้อมความเข้าใจก่อนนะครับ ในที่นี้ จะเป็นการกล่าวถึงการติดตั้ง DSpace 6.3 และ upgrade จากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้สู่ DSpace 6.3 นะครับ และเป็นการติดตั้ง DSpace บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04 LTS

เนื่องจาก DSpace เป็นระบบที่พัฒนาด้วย JavaServer Pages (JSP) และต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

 1. Java JDK 7 or 8 (OpenJDK or Oracle JDK)
 2. Apache Maven 3.0.5 or above (3.3.9+)* (Java build tool)
 3. Apache Ant 1.8 or later (Java build tool)
 4. Relational Database: (PostgreSQL or Oracle)
 5. Servlet Engine (Apache Tomcat 7 or later, Jetty, Caucho Resin or equivalent)
 6. Web Server (Apache2 or Nginx)

เริ่มกันเลยครับ

 1. login เข้าแม่ข่ายโดยการเปิด Terminal (กด Ctlr-Alt-t จากเครื่องใช้งานที่เป็นระบบ Ubuntu) update และ upgrade ระบบให้เป็นปัจจุบันด้วยคำสั่ง
 2. sudo apt update
  sudo apt upgrade

 3. ติดตั้ง Java JDK 8 ด้วยคำสั่ง ดังนี้
 4. sudo apt install openjdk-8-jdk

 5. ติดตั้ง Apache Maven และ Apache Ant
 6. sudo apt install ant maven

 7. ติดตั้ง Relational Database: PostgreSQL
 8. sudo apt install postgresql postgresql-contrib

 9. ติดตั้ง Nginx webserver (บางท่านอาจจะเลือก apache web server ก็ได้เช่นกันครับ)
 10. sudo apt install nginx

 11. สำหรับ Servlet Engine ให้ติดตั้ง Apache Tomcat 8.0.37 โดยดาวน์โหลดจาก https://archive.apache.org มาไว้ที่ /tmp และติดตั้งที่ /opt/tomcat
 12. cd /tmp
  wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.37/bin/apache-tomcat-8.0.37.tar.gz
  sudo tar xvzf apache-tomcat-8.0.37.tar.gz
  sudo ln -s apache-tomcat-8.0.37 tomcat
  sudo mv tomcat /opt

ต่อไปก็จะเป็นการปรับแต่ง PostgreSQL, Java, Nginx และ Tomcat ครับ

การปรับแต่ง PostgreSQL

หากไม่คิดว่า จะมีปัญหาด้านความปลอดภัยใด ๆ ไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง config file ของ PostgreSQL โดยปกติ PostgreSQL จะไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากแม่ข่ายตัวอื่นนอกจากตัวมันเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลอยู่แล้ว

การปรับแต่ง Java

เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ในไฟล์ /etc/profile

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export CATALINA_HOME=/opt/tomcat

พิมพ์คำสั่งนี้ (เพื่อเลือกคำสั่ง java ที่เป็น default)

sudo update-alternatives --config java

และเลือกตัวเลือกที่ 2 หรือ /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java 1081 manual mode

การปรับแต่ง Nginx

https://www.atlantic.net/vps-hosting/how-to-setup-tomcat-with-nginx-as-a-reverse-proxy-on-ubuntu-18-04/

การปรับแต่ง Tomcat


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ant  dspace  maven  postgresql  psukb  Nginx
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2563 16:34 แก้ไข: 11 มกราคม 2564 11:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.