นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2270
ความเห็น: 0

มติ ค.บ.ม.เรื่องการโอนหรือย้ายข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

การโอนหรือย้ายข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
           

                   วันนี้มีมติ ค... เรื่องการโอนหรือย้ายข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  มาแจ้งให้ทราบค่ะ 

                     ตามที่ ค.บ.ม.มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2544  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2544     ครั้งที่ 6/2549  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549  และครั้งที่ 10/2549  เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2549  มีมติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการ  นั้น                     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550  เมื่อวันที่  6 กันยายน 2550  พิจารณาแล้ว  มีมติให้ยกเลิกมติ ค.บ.ม. เกี่ยวกับการโอนหรือย้ายข้าราชการดังกล่าวข้างต้นและมีมติเกี่ยวกับการโอนหรือย้าย      ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยให้เสนอ ค...มหาวิทยาลัยพิจารณาการให้โอนหรือย้ายข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตำแหน่งเป็นกรณีเฉพาะราย  และให้คณะ/หน่วยงานชี้แจงว่า  หากให้โอนหรือย้ายไปแล้วภาระงานของผู้ที่ให้โอนหรือย้ายไป  คณะ/หน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร  และ  ยืนยันว่าจะไม่เกิดความเสียหายแก่คณะ/หน่วยงาน                        อนึ่ง  ตามบันทึกที่ มอ 023/ว 510  ลงวันที่ 13 กันยายน 2550  ได้แจ้งมติเรื่องการโอนข้าราชการไปแล้ว  นั้น                     เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแจ้งมติ  จึงขอยกเลิกการแจ้งมติเรื่องการโอนข้าราชการ  ตามบันทึกที่ มอ 023/ว 510  ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): การโอนหรือย้าย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 13:38 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2550 13:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.201.220
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ