นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1861
ความเห็น: 0

ข่าวพระราชสำนัก ช่อง ๓ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓

วีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

(ข่าวพระราชสำนักงาน ทางไทยทีวีสีช่อง ๓)

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓


  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา๑๔.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นวันแรก

ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมโยธา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

 

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2553 เป็นวันที่ ๒

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา๑๔ .๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นวันที่สอง

ที่มา : ข่าวพระราชสำนัก ช่อง ๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
ขอขอบพระคุณที่ติดตามชม
 จิตอาสา::พีเอสยูทีวี
http://www.psutv.org

http://www.psutv.org/index.php/parinya/98-parinya53/278-parinya53-news-tv3-21sep2011

 

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

created: 30 September 2011 16:42 Modified: 30 September 2011 22:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เมตตา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ