นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2353
ความเห็น: 1

ข่าวพระราชสำนักช่อง ๕ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓

บันทึกที่ผ่านมากับภาพประวัติศาสตร์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยการบันทึกข่าวในพระราชสำนัก จากไทยทีวีสีช่อง 3..และนี้อีกหนึ่งมุมภาพประวัติศาสตร์ จากทีวีช่อง 5

 

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2553

    วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา14 .05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 เป็นวันแรก

  ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมโยธาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

  ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่าง แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา จำนวน 3,567 คน

  จากนั้นได้มีพระโอวาทเป็นแนวทางปฏิบัติว่า "บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ แล้วลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง และความขยันหมั่นเพียร ทั้งต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อสำคัญ แต่ละคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสียสละ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

หากปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ และเป็นทรัพยากรบุคคล อันมีค่าของบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง"

-------------------------

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นวันที่ ๒

    วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา๑๔ .๐๙ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นวันที่สอง


ที่มา : ข่าวพระราชสำนัก ช่อง 5 วันที่ 21 , 22 กันยายน 2554 

Reported : PsuTV.Org Team

ขอขอบพระคุณที่ติดตามชม
จิตอาสา::พีเอสยูทีวี
http://www.psutv.org
http://www.psutv.org/index.php/parinya/98-parinya53/280-parinya53-news-tv5-21-22sep2011
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
created: 30 September 2011 22:23 Modified: 30 September 2011 22:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เอาใจช่วยนะน้อง สู้ ๆ ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ