นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ล้านดวงใจ รวมเป็นหนึ่ง เพื่อพ่อของแผ่นดิน 1739 2
แสดงความยินดีบัณฑิตทุกท่าน : 2555 1414 0
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 2028 2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 22 กันยายน 2554 2281 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2086 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : กล่าวคำปฏิญญาณผู้สำเร็จการศึกษา 21 กันยายน 2554 2387 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1994 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะนิติศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1773 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 กันยายน 2554 1969 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554 2026 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1879 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1928 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 21 กันยายน 2554 1580 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 กันยายน 2554 1449 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1649 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1596 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเศรษฐศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1563 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 21 กันยายน 2554 1714 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 กันยายน 2554 1601 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะการแพทย์แผนไทย 21 กันยายน 2554 1544 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเภสัชศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1708 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : บัณฑิตวิทยาลัย 21 กันยายน 2554 2046 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 21 กันยายน 2554 1838 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : พิธีรับเสด็จ 1995 0
อะไรที่สำคัญกว่า 2535 2
มาร์ชสงขลานครินทร์ : สงขลานครินทร์เกมส์ 2480 1
ผสมสีสัน ผสานพลัง : สงขลานครินทร์เกมส์ 2228 3
ขอแสดงความยินดีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๔ 3133 1
ข่าวพระราชสำนักช่อง ๕ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ 2608 1
ข่าวพระราชสำนัก ช่อง ๓ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ 2092 0
ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3205 1
แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๓ 2885 0
ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ สู่รั้งสงขลานครินทร์ 2874 0
ไทย--ส่งใจ-->ญี่ปุ่น 2342 1
รถไฟฟ้า มาหา ณ ม.อ. 2091 0
PSUTV ชวนย้อนอารมณ์ชม.."น้ำท่วม..กับ..น้ำใจ" 2553 1988 1
พระองค์ภาฯ ทรงเปิดอาคารเรียนคณะนิติศาศตร์ ม.อ. 9055 3
ขอบคุณสื่อมวลชน-อสมท 2489 0
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อวยพรปีใหม่แก่ชาว ม.อ. 1852 0
ชาวสงขลานครินทร์ ขอพรวันปีใหม่ 2205 0
พระบารมีปกเกล้าชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6599 1
HAPPY NEW YEAR 1789 0
16 ประเทศ ร่วมปฏิญญาปัตตานีด้านอิสลามศึกษามุ่งมั่นให้ ม.อ.ปัตตานีเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา 2468 2
วีดิทัศน์..ม.อ.ถวายพระพรฯ ในหลวง 2221 1
5 ธันวามหาราช ม.อ.รวมใจถวายพระพร 2952 1
ชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์ท่านอธิการบดี : ชาวม.อ.อยู่เคียงข้างผู้ประสบภัย 1450 1
สึนามิจะถล่มไทยในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือไม่? 3806 1
PSUTV ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2553 0