นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 884
ความเห็น: 0

ฝึกอบรม การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  จัดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง  ให้กับ ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก..

1. ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก

2. ชุมชนบ้านม่วงค่าย

3. ชุมชนบ้านหลุมหัวล้าน

4. ชุมชนบ้านทุ่งรื่น-หัวจักร

5. ชุมชนบ้านไร่อ้อย

6. ชุมชนบ้านสวนพลู

7. ชุมชนบ้านฉลุง

รวมจำนวน 50 คน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม 2559 จะมีการศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเทพา และ อ.จะนะ อีกครั้งหนึ่ง

 

วิทยากร ประกอบด้วย

1. ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 2. ผศ.ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 3. ดร.เจษฎา โสภารัตน์ อาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์

 4. คุณประกิจ  ทองคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

ดำเนินการโดย กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ