นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1000
ความเห็น: 0

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

กำหนดการประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 

ณ  ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8 

โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

วันพุธที่  9 พฤศจิกายน 2559

เวลา 07.30-08.45 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.45-08.50 น.

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี-ร่วมยืนไว้อาลัย 89 วินาที

เวลา 08.50-09.15 น.

พิธีเปิดการประชุม

กล่าวต้อนรับ : คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กล่าวรายงาน : หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์

กล่าวเปิดงาน : อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 09.15-10.15 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาพืชสวนสำหรับประเทศไทย”

โดย  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย คุณอนันต์  ดาดลดม

เวลา 10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30-12.00 น.

การเสวนากลุ่มเรื่อง Horticulture 4.0

โดย – ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

      - ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ  ผู้อำนวยการสำนักอาหาร,สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

      - รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย คุณเปรม ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเคหการเกษตร

เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

แยกห้องประชุมย่อย 3 กลุ่มพืช

-           พืชผักและสมุนไพร    

-           ไม้ดอกไม้ประดับ      

-           ไม้ผลไม้ยืนต้น    

เวลา 13.00-14.45 น.

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคที่ 1 (ทุกกลุ่มพืช)

เวลา 14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และชมการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

เวลา 15.00-17.00 น.

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคที่ 2 (ทุกกลุ่มพืช)

เวลา 18.30-22.00 น.

งานเลี้ยงรับรอง

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เวลา 08.30-09.15 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Precision Agriculture and Decision Support Systems in Horticultural Crops”  

โดย  Dr.Wolfram Spreer   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 09.15-10.00 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและความท้าท้ายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อการเกษตรไทย”   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 10.00-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และชมการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

 

แยกห้องประชุมย่อย 3 กลุ่ม พืช คือ

 

-           พืชผักและสมุนไพร    

 

-           ไม้ดอกไม้ประดับ      

 

-           ไม้ผลไม้ยืนต้น                    

เวลา 10.45-12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคที่ 3 (ทุกกลุ่มพืช)

เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคที่ 4 (ทุกกลุ่มพืช)

เวลา 15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.15-16.00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคที่ 5 (ทุกกลุ่มพืช)

เวลา 16.15-16.30 น.

พิธีปิด และพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพ

 

วันศุกร์ที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559

เวลา 07.00-16.30 น.

ทัศนศึกษา

1)    สวนไม้ผลบริเวณ จังหวัดสงขลา หรือ

2)    คาเมร่อน ประเทศมาเลเซีย

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ตุลาคม 2559 22:43 แก้ไข: 01 พฤศจิกายน 2559 00:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ