นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 3352
ความเห็น: 2

Spelling Bee in Determinative Bacteriology

การบูรณาการ Play and Learn
              การจัดการเรียนการสอนวิชา Determinative Bacteriology ในเทอม 2 ปีการกศึกษา 2551 พวกเราจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาทุกคนร่วมเล่นเกมส์ spelling Bee โดยในชั่วโมง Orientation อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะแนะนำนักศึกษาถึงเกมส์นี้ โดยให้นักศึกษารวมทีมท่องชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อแบคทีเรีย ตั้งแต่ต้นเทอมเพื่อเล่มเกมส์ตอนปลายเทอม
                อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เล่นเกมส์นี้
                เพราะอาจารย์หลาย ๆ ท่านบ่นเสมอว่า นักศึกษาสะกดชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientifc name) ของเชื้อแบคทีเรียผิดเสมอ ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อแบคทีเรียมีความสำคัญ (เหมือนชื่อของบุคคลสำคัญที่โดยมารยาทต้องสะกดอย่างถูกต้องทุกครั้ง) และนักศึกษาต้องเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตลอดชีวิต (ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงการทำงาน)
                  กิจกรรม แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม พิธีกรซึ่งได้แก่อาจารย์ผู้สอน คือ ดร.รัตนรุจิ  ดร.อำไพทิพย์ และอาจารย์นวลจิรา  จะพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษาตลอดการเล่มเกมส์ 
                 นักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสมาเล่มเกมส์หน้าห้อง โดยอาจารย์ที่เป็นพิธีกรอ่านชื่อ Genus ของ  Bacteria นักศึกษาที่เป็นตัวแทนออกมาสะกดชื่อ Bacteria หน้าห้อง ถ้าสะกดชื่อถูกกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนน โดยมีคุณสุนทร และคุณพัชรินทร์นุชเป็นผู้ช่วย ก่อนเล่นเกมส์ ในระหว่างการเรียน เช่น ชั่วโมงปฏิบัติการ เราก็จะทดสอบโดยให้นักศึกษาเชียนชื่อวิทยาศาสตร์เป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและนักศึกษาจะได้เล่นเกมส์ได้อย่างสนุกสนานและสะกดได้ถูกต้อง
 เกมส์นี้ นักศึกษาได้ประโยชน์อะไร?
 1. การทำงานเป็นทีม
 2. ฝึกฟัง/พูด สะกดคำภาษาอังกฤษ
 3. มีโอกาสแสดงออก
 4. สะกด Scientifc name ของ เชื้อแบคทีเรียได้อย่างถูกต้อง
         ผลการประเมิน  นักศึกษาสนุกสนานกับการเล่มเกมส์และความรู้ที่ได้รับได้ ลปรร.กันเองและกับอาจารย์ นักศึกษากับอาจารย์สนิทสนมกันมากขึ้น เป็นการบูรณาการ Play และ  Learn
           ปีหน้าพวกเราจะจัดอีกและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้กิจกรรมสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น
created: 30 March 2009 13:30 Modified: 30 March 2009 13:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
30 March 2009 14:16
#42926

ผมเคยเล่าเอาไว้ในบันทึกไหนแล้วก็ไม่ทราบครับ เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในภาควิชาฯ

ผลที่ได้นอกเหนือจากการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว การมีกิจกรรมร่วมกันของ staff ช่วยทำให้ความสนิมสนม กันเอง เพิ่มขึ้น

ถ้าได้กิจกรรมที่สนุกสนาน และน่าสนใจ ก็จะเป็น play 2 learn ที่น่าสนใจครับ

และสิ่งที่จะทำให้ play 2 learn มีความสนุกสนานอีกอย่างก็คือ การมีส่วนร่วม ของแต่ละคนครับ

วันนี้มา learn 2 play ครับ

เราเอง

play and learn = plearn (เพลิน) ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.177.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ