นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2905
ความเห็น: 2

เกมส์แฟนพันธุ์แท้ Medical Bacteriology

เกมส์แฟนพันธุ์แท้ Medical Bacteriology นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
                 วิชาแบคทีเรียวิทยาการแพทย์ (Medical Bacteriology) เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกจุลชีววิทยา ที่สนใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในคน จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาวิชาเอกได้รับความรู้ในมุมมองของโทษของจุลินทรีย์ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายทั้งบรรยาย ปฏิบัติการ Identified Unknown หาข่าวที่เกี่ยวกับการระบาดหรือการติดเชื้อ bacteria มานำเสนอจัดทำ Poster นำเสนอในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Cases Study และ study visit ที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
            ส่วนเทอมนี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวิชา Medical Bacteridogy ร่วมกันจัดกิจกรรมใหม่ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดย C & D (Copy and Develop) จากเกมส์พันธุ์แท้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามาก เพราะได้ทั้งความรู้และสนุกสนานได้ทำงาน
เป็นทีม ได้แสดงออก ผลการประเมินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจมากเพราะได้คะแนน 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ปีหน้าพวกเราคงจัดอีกและจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เพลิน = PLEARN (PLAY+LEAN)
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อย่างนี้ดิฉันไปสมัครเข้าแข่งขันไม่ได้น่ะสิคะ อิอิ.. (ถะถะถะ...ถูกต้องแล้วคร่า....)

สวัสดีค่ะ อ.นวลจิรา

       รบกวนอาจารย์เพิ่มป้ายคำสำคัญ ว่า "ภาควิชาจุลชีววิทยา",  "คณะวิทยาศาสตร์"  ด้วยนะคะ  เพื่อเราจะได้หากันเจอว่า คนคณะวิทย์ใครบ้าง ที่เขียนบันทึกใน share.psu.ac.th ค่ะ

       ขอบพระคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.27.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ