นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1397
ความเห็น: 0

PSU Ambassador

PSU-Ambassador ทูตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

           ในการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา วิทยากรที่เคยเชิญมาส่วนหนึ่งเป็นผู้เคยใช้บัณฑิต ข้อหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตของผู้ใช้บัณฑิตคือ บัณฑิตที่จบออกไปไม่ค่อยให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเช่น ถามว่าใครเป็นคณบดี/อธิการบดีหรือเพื่อนที่อยู่ในวิชาเอกเดียวกันชั้นปีเดียวกันมีกี่คน บัณฑิตจะตอบไม่ได้ ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตคาดหวังว่าบัณฑิตน่าจะตอบได้ หรือแม้แต่คำถามที่ถามว่า ทำไมมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีชื่อย่อว่า ม.อ. ทำไมไม่ย่อว่า ม.ส.  นักศึกษา ม.อ.ตอบถูกซักกี่คน?


       เราน่าจะรณรงค์ในเรื่องนี้กันดีไหม? โดยจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีการแข่งขันโดยเลือกจากนักศึกษาซึ่งอาจเป็นปีที่ 2 หรือ 3 ที่เลือกชั้นปี 2 หรือ 3 เพราะนักศึกษาชั้นปีนี้มีประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยมาพอสมควรแล้ว และสามารถปรับตัวได้แล้ว ให้ตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ม.อ.ที่นักศึกษาควรรู้โดยจัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับคณะ โดยให้ภาควิชาส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ผู้ชนะก็จะเป็นตัวแทนของคณะมาแข่งระดับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ชนะระดับมหาวิทยาลัยและอาจมีรองอีกซัก 1-2 อันดับ ก็แต่งตั้งให้เป็น ทูตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-ambassador) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ roadshow และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ส่วนผู้ที่ชนะระดับคณะก็เป็น ambassador ของคณะนั้น ๆ ซึ่งถ้ามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษาก็จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวมากยิ่งขึ้น และจะเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและต่อมหาวิทยาลัย

สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 14:53 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2551 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ