นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1766
ความเห็น: 0

รายงานการประชุม QMR หน่วยงานสนับสนุน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. ไปแล้วนั้น โดยมีวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมแสดงที่

http://share.psu.ac.th/blog/qa-psu/11703

ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้สรุปรายงานการประชุมในส่วนของเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. รายงานการประชุม 

2. เอกสารประกอบรายงานการประชุมวาระที่ 1.2

3. เอกสารประกอบรายงานการประชุมวาระที่ 1.3

 

created: 31 March 2009 13:58 Modified: 26 May 2009 08:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ