นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaO_558
Ico64
วรรณวิมล นาคะ
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

อ่าน: 1007
ความเห็น: 0

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“AUN-QA เปิดโลกทรรศน์ อุดมศึกษาสู่ ASEAN”

AUN-QA
ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดโครงการอบรม เรื่อง“AUN-QA เปิดโลกทรรศน์ อุดมศึกษาสู่ ASEAN” ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการประเมินตามแนวทาง AUN-QA และเพื่อเตรียมความพร้อมกับการประเมินดังกล่าวในอนาคต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม คือ
  1. คณบดี/ผู้อำนวยการ
  2. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ที่รับผิดชอบหลักสูตร
  3. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QMR)
  4. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QAC)
  5. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย (QADC)
                      ในการนี้สำนักงานประกันคุณภาพจึงขอเชิญ ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ห้อง ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย1) ห้องกิตติมศักดิ์ ชั้น 2 โดยมีรายละเอียดโครงการ และกำหนดการดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาท่านส่งแบบตอบรับทาง website สำนักงานประกันคุณภาพ :: www.qa.psu.ac.th หรือทาง http://goo.gl/forms/tDHyvGsqBP ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
                    จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตอบรับเพื่อเข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นด้วย  และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา  
** วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  คชเสนี ผู้อำนวยการบริหาร เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The ASEAN University Network)  

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
Tag: AUN QA
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 Febuary 2015 10:31 Modified: 10 Febuary 2015 10:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 DaO_558, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ