นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1474
ความเห็น: 1

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

 

 

 

การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรม และการพัฒนางานทั่วไป ซึ่งจัดในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ 260 อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โดยให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอโดยเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

-  การพัฒนางาน/ การเพิ่มมูลค่า

-  การเพิ่มประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล

-  การลดเวลา/ ขั้นตอน/ แรงงาน /ข้อผิดพลาด

-  การนำไปใช้ประโยชน์

**  ภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอผลงาน 10 นาที แสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 10 นาที  ** 

 

วัน/ เวลา 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

เรื่อง 

นำเสนอโดย 

08.30 – 08.45 น.

08.45 – 09.00 น.

 

ลงทะเบียน หน้าห้อง ทธ.260 อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

คณบดี กล่าวเปิดงานการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

ประเภทนวัตกรรม                                                          -ไม่มีการนำเสนอผลงาน –

   

ประเภทการพัฒนางานทั่วไป มี  7  ผลงาน  ดังนี้

09.00 – 09.20 น.

หน่วยกิจการนักศึกษา

คู่มือการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นายณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว

09.20 – 09.40 น.

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

การนัดหมายการประชุมผ่านWeb

ด้วย Doodle

อาจารย์กอบชัย  วรพิมพงษ์

นางสาวสุดารา  คล้ายมณี

09.40 – 10.00 น.

ภาควิชาพืชศาสตร์

การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1

อาจารย์ทัศนี  ขาวเนียม

10.00 – 10.20 น.

หน่วยพัสดุ

หน่วยวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการ

การสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติผ่านเวทีงานเกษตรภาคใต้

นางสาววราภรณ์  สุภเกษมวงศ์

นางอมรรัตน์  จันทนาอรพินท์

นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง

10.20 – 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง  

10.40 – 11..00 น.

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

อาหารสมองในตลาดเกษตร ม.อ.

นางสาวพัชราภรณ์  ไทยช่วย

นางสาวเขมินี  ทองมา

11.00 – 11.20 น.

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ในตลาดเกษตร ม.อ.

นางสาวกาญจนา  อุไรรัตน์

11.20 – 11.40 น.

ภาควิชาวาริชศาสตร์

From Just Sightseeing to Strengthening  Collaboration

อาจารย์อานนท์  อุปบัลลังก์

11.40 – 12.00 น.

-  สรุปผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.20 น.

พิธีมอบรางวัลการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

13.20 – 13.30 น.

ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กล่าวปิดงานการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มีนาคม 2557 14:38 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 08:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

งานแบบนี้ชอบอ่านครับ นำสรุปเนื้อหา หรือภาพมาให้ชมด้วยนะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ