นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 854
ความเห็น: 0

แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

   ในการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 - 7 เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2559  ซึ่งรองศาสตราจารย์ นพ. ธวัช ชาญชญานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้แจ้งแผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558

วันที 
ชื่อโครงการ
หมายเหตุ 
1 เมษายน 2559
คณะส่ง OP Result เพื่อ screen

 

2 พฤษภาคม 2559
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการส่ง OP Result
เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 122 สำนักงานอธิการบดี

 

2 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลการ screen ต่อที่ประชุม QMR-QAC

 

12-13 พฤษภาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training
ครั้งที่ 1 process management
โดย รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา

 

23-24 พฤษภาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training
ครั้งที่ 2 การนำองค์กร (Leadership)
โดย ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

13-14 มิถุนายน 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training
ครั้งที่ 3 การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (KM)
โดย ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ และ
ดร.บุญดี  บุญญากิจ

 

26-27 กรกฎาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training
ครั้งที่ 4  HRM
โดย รศ.ดร.จิระประภา  อัครบวร

 

8-9 สิงหาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training
ครั้งที่ 5 การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Cutomer)และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

อยู่ระหว่างการทาบทามวิทยากร
3-4 กันยายน 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training
ครั้งที่ 6  Strategic Management
โดย นพ.สิทธิศักดิ์  และ
เภสัชกรหญิงจุรีรัตน์  พฤกษ์ปิติกุล
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มีนาคม 2559 17:29 แก้ไข: 16 มีนาคม 2559 08:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ