นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 557
ความเห็น: 0

การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 

 

 

      ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ KPIs กับระบบประกันคุณภาพ เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร โดยจ่ายเงินรางวัลพิเศษ  ดังนี้

- หลักสูตรส่ง SAR ตามระบบ AUN QA โดยหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. โดยจ่ายเงินรางวัลพิเศษหลักสูตรละ 10,000 บาท

 

- หลักสูตรส่ง SAR ตามระบบ AUN QA และประเมินโดยกรรมการ Site visit และหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. และมีผลการประเมินในภาพรวมของทุกเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี คือ 3.00-3.99 คะแนน โดยจ่ายเงินรางวัลพิเศษหลักสูตรละ 12,000 บาท

 

- หลักสูตรส่ง SAR ตามระบบ AUN QA และประเมินโดยกรรมการ Site visit และหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. และมีผลการประเมินในภาพรวมของทุกเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก คือ >4.00 คะแนน โดยจ่ายเงินรางวัลพิเศษหลักสูตรละ 15,000 บาท

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2559 08:40 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2559 08:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.125.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ