นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 873
ความเห็น: 0

การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558

 

 

     การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ KPIs กับระบบประกันคุณภาพ เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558  โดยจ่ายเงินรางวัลพิเศษ  ดังนี้

 

 

คณะที่มีอายุ
> 20 ปี

คะแนนเต็ม  

100 คะแนน

คณะที่มีอายุ
11- 20 ปี

คะแนนเต็ม  

80 คะแนน

คณะที่มีอายุ
<10 ปี

คะแนนเต็ม  

60 คะแนน

เงินรางวัลพิเศษ 

 

5 คะแนน

 

100 คะแนน

>80 คะแนน

>60 คะแนน

15,000 x จำนวนภาควิชา

4 คะแนน

 

90-99 คะแนน

70-79 คะแนน

50-59 คะแนน

13,000 x จำนวนภาควิชา

3 คะแนน

 

80-89 คะแนน

60-69 คะแนน

40-49 คะแนน

10,000 x จำนวนภาควิชา

2 คะแนน

 

70-79 คะแนน

50-59 คะแนน

30-39 คะแนน

8,000 x จำนวนภาควิชา

1 คะแนน

 

60-69 คะแนน

40-49 คะแนน

20-29 คะแนน

-

0 คะแนน

 

< 60 คะแนน

< 40 คะแนน

< 20 คะแนน

-

หมายเหตุ :

- คณะที่ไม่มีภาควิชา ให้เทียบเท่ากับ 1 ภาควิชา

- การคิดคะแนนตัวบ่งชี้ ให้คิดคะแนนเต็ม 60 คะแนน (จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้) คูณ 2 คะแนนเต็มทั้งหมด
120 คะแนน

- ในการคิดคะแนนให้คณะคิดคะแนนในทุกตัวบ่งชี้ หากตัวใดที่คณะไม่มีการดำเนินงานให้คิดคะแนนตัวนั้นเป็น 0 (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 8 เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และตัวหารคะแนนของทุกคณะเป็น 12 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2559 08:47 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2559 08:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ศรีนรา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ