นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) pr : ขอเชิญร่วมสัมมนาฯ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 2

โดยมีรายละเอียดหัวข้อนำเสนอดังนี้ 1. กลุ่มยางเทอร์โมพลาสติก 1. นางสาวปุญญานิช อินทรพัฒน์ “เทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับอีวีเอโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับหมู่ฟังก์ชันฟอสเฟสเป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ (Thermop... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 11 มิถุนายน 2552 17:44 แก้ไข: 11 มิถุนายน 2552 18:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การประสานงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ม.อ. ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

จากการเข้าร่วมนำเสนอโครงการพัฒนางาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซึ่งเป็นเวทีสำหรับสายสนับสนุน (สาย ข, ค) โดยเฉพาะ จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ดิฉัน น.ส.ศศิ... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 02 มิถุนายน 2552 19:22 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2552 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) pr : ขอเชิญฟังบรรยายด้านเทคโนฯ ยางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยียางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศฮอลแลนด์และเยอรมันนี ณ ห้อง 33201 อาคาร 33 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศา... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 18 มิถุนายน 2551 17:25 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2551 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) pr : วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเชิดชูนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดให้มีงาน “ว... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 01 มิถุนายน 2551 18:26 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2551 18:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(12) CoP: น้ำมันปาล์ม..น้ำมันมะพร้าว..หรือน้ำมันอื่นๆ เพื่อทำเทียนหอมทดแทนพาราฟิน

เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้รู้ ทุกท่านเนื่องจากได้รับ e-mail เกี่ยวกับความต้องการวัสดุทดแทนพาราฟินเพื่อทำเทียนหอมและของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน ดังข้อความด้านล่างนี้ จึงเรียนสอบถามมายังผู้รู้ทุกท่าน ถ้ามีคำตอบหรือคำแนะนำใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นมาไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2551 22:07 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2551 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) pr : ด่วนมาก !!! เชิญร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารา

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา (Center of Excellence in natural Rubber Technology, CoE-NR) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ปฏิบัติงานวิจัยของสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ ในวันจันทร์ที่ 3 ม... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2551 17:36 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2551 17:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) pr : ด่วนที่สุด !! เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความสมานฉันท์

เรียน อาจารย์/นักวิชาการผู้สนใจ ใน ม.อ. ทุกท่าน สืบเนื่องจากการที่ เครือข่ายวิจัยชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และ คณะ/หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลอดีต มองอนาคต หาดใหญ่วิชาการ ใ... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 18 มกราคม 2551 18:51 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2551 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) CoP: เรื่องของน้ำมะพร้าว..กับเอทานอล

เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้รู้ ทุกท่านค่ะขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน เนื่องจากคุณชุติ ฝากมาว่า หากจะผลิตเอทานอลจากน้ำมะพร้าวไม่ทราบว่า ท่านใดพอที่จะมีความรู้ด้านนี้บ้างหรือเปล่าโดยเขามีความคิดตั้งต้นว่า จะนำน้ำมะพร้าวหมักกับเศษผลไม้ที่เสียแล้วและผสม... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 13 มกราคม 2551 16:13 แก้ไข: 13 มกราคม 2551 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) CoP: เรื่องของน้ำมันมะพร้าว

เรียน อาจารย์/นักวิจัย ทุกท่านค่ะขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน เนื่องจากคุณอนันต์ นักศึกษา ม.มหาสารคาม สนใจเกี่ยวกับการทำไบโดเซลโดยใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันตั้งต้น อยากทราบเกี่ยวกับมวลโลกุลของน้ำมันมะพร้าว, น้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอะไรบ้าง และกรรมวิธีใน... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 07 มกราคม 2551 17:37 แก้ไข: 08 มกราคม 2551 18:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) CoP : อยากรู้วิธีกำจัดขนนกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเนื้อของรังนกนางแอ่น

เรียน นักวิจัย/บุคลากร ม.อ. ทุกท่านสำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้รับคำถามจาก คุณปฐพี อรุณรัตน์ เจ้าของกิจการรังนก ว่า ทำอย่างไรจึงจะกำจัดขนนกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเนื้อของรังนกได้ นอกเหนือจากการฟอกด้วยสารไฮโดรเจน เพราะจะทำให้เนื้อรังนกละลายไปด้วย ตอนน... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 19 ธันวาคม 2550 17:17 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2550 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]