นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[R] (2) การขอเพิ่มพื้นที่บน PSU e-mail-ปรับปรุงใหม่ในช่องความคิดเห็น

Subject:การขอเพิ่มพื้นที่บน PSU e-mailFrom:sasitorn.k@psu.ac.thDate:Thu, December 13, 2007 11:46 amTo:darika.t@psu.ac.thน้องกุ้งคะ mail แจ้งไปที่ sysadmin@psu.ac.th แจ้งข้อมูล 5 ข้อตามข้างล่างนี้ ข้อ 4. บอกว่า เนื่องจากภาระงานเครือข่ายวิจัยชุมชนต้... more »
By ศศิธร คงทอง   created: 15 January 2008 11:40 Modified: 18 June 2008 15:30 [ Report Abuse ]