นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 1 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การขอเพิ่มพื้นที่บน PSU e-mail-ปรับปรุงใหม่ในช่องความคิดเห็น [R] 22 2