นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการให้บริการระบบงานทะเบียนและประมวลผล วิธีการตรวจสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการให้บริการระบบงานทะเบียนและประมวลผล โดยงานทะเบียนฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการแนะแนวขั้นตอนการตรวจสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 07 สิงหาคม 2561 14:19 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2561 14:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ งานทะเบียนและประมวลผล

ด้วยภาคการศึกษา 2/2556 เป็นต้นไป วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะใช้ระบบการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ จากที่ผ่านมาให้นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษายื่นเป็นเอกสารในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สามารถติตตามได้ที่ http... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 29 มกราคม 2557 14:09 แก้ไข: 29 มกราคม 2557 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ งานทะเบียนและประมวลผล

ด้วยภาคการศึกษา 2/2556 เป็นต้นไป วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะใช้ระบบการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ จากที่ผ่านมาให้นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษายื่นเป็นเอกสารในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สามารถติตตามได้ที่http:/... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 29 มกราคม 2557 14:08 แก้ไข: 29 มกราคม 2557 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555

ด้วยมีคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 โดย นศ. บางท่านสงสัยว่าคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2555 จะสามารถรับปริญญาทันในวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 หรือไม่นั้น ขอชี้แจงแถลงไขว่า สำหรับการรับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 31 สิงหาคม 2555 09:17 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2555 09:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา

การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2554 โดยนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ได้ระหว่างวันที่ 17 เมษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 19 เมษายน 2555 13:17 แก้ไข: 19 เมษายน 2555 13:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตรวจสำเร็จการศึกษา

การตรวจสำเร็จการศึกษานั้น ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้แน่ใจว่าน้องๆ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจวิธีในการตรวจสำเร็จการศึกษา ผมจึงอยากจะอธิบายการตรวจสำเร็จการศึกษาแบบเข้าใจง่ายๆ มาฝากน้องๆดังนี้ครับ 1. ตรวจสอบหลักสูตรของ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 23 มีนาคม 2555 11:12 แก้ไข: 23 มีนาคม 2555 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 กำหนดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ให้ได้สัญลักษ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย HS8JMT   สร้าง: 02 มีนาคม 2555 10:56 แก้ไข: 02 มีนาคม 2555 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]