นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1561
ความเห็น: 3

การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

              ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 กำหนดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมในรายวิชานั้น โดยให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหนวยกิตสะสม และนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบกำหนดแล้ว นั้น

     เนื่องจากมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ไม่ดำเนินการขออนุมัติเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบกำหนด แล้วขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีการคำนวณผลและนับสถานภาพย้อนหลัง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการขอเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาให้ถูกต้องตามระเบียบ และแก้ปัญหาการขออนุมัติย้อนหลังเป็นกรณีพิเศา จึงให้นักศึกษาและคณะดำเนินการ ดังนี้

    1. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา หรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอีก หรือ นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา อย่างช้าภายในสัปดาห์แรกที่ย้ายเข้าศึกษาหรือสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา แล้วแต่กรณี และให้คณะแจ้งผลการพิจารณาก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของการศึกษานั้นๆ 

        2. หากนักศึกษาไม้ดำเนินการตามข้อ 1 จะไม่มีสิทธิขออนุมัติเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาใดๆ ในภายหลังอีก

       พออ่านประกาศแล้วนึกในใจเลยว่า งานเข้าแล้วววววว ^^" โห....สัปดาห์แรกของภาคการศึกษากับการตามล่าหานักศึกษาที่ย้ายคณะ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อมาทำเรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชานั้น ยิ่งปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีนักศึกษาใหม่ยอดถล่มทลาย จะต้องออกตามล่าหานักศึกษาเหล่านี้ให้จงได้ นี้ยังไม่รวมพวกย้นักศึกษที่ขอสาขาวิชา/คณะอีก ดังนั้นจะต้องวางแผนการทำงานใหม่ ยังดีนะที่วิทยาเขตเรามีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ซึ่งในโครงการนี้น้องๆ จะต้องพบกับหน่วยงานที่มีความสำคัญกับนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องพบนักศึกษา จึงใช้โอกาสนี้ในการสอบถามและแนะนำนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอีก 55+ ว่าไปกัน ส่วนพวกที่ย้ายคณะ/สาขาวิชานั้น คงต้องดำเนินการพร้อมกับขบวนการในการขอย้ายคณะ/สาขาวิชาของนักศึกษาด้วยจะต้องให้นักศึกษาที่ขอย้ายในภาคการศึกษา 1/2555 ต้องดำเนินการขอเทียบโอน/รับโอนรายวิชาไปพร้อมกัน เพื่อลดระยะเวลาในการเรียกพบและยื่นคำร้องขอเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต่อไป ดังนั้นการเริ่มต้นภาคการศึกษา 1/2555 จะต้องเร่งดำเนินการเรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาเป็นงานเร่งด่วนสุดๆๆๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ... ชีวิตก็สู้ต่อกันไป ^^

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 March 2012 10:56 Modified: 02 March 2012 10:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ถูกต้องแล้วก๊าบ ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันต่อไป ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ สู้สู้ค่ะ

Ico48
สุพัชรีย์ [IP: 192.168.113.179]
02 March 2012 14:39
#75657

อย่าเพิ่งต๊กใจสิโยม ตั้งสติก่อน ขออนุญาติแนะตัวช่วยนะคะ เช่น กรณีนศ.ย้ายคณะหรือสาขาวิชา หากนศ.มารับคำร้องที่ทะเบียนฯ ให้เอาประกาศฉบับนี้พร้อมคำร้องขอเทียบโอนแถมไปด้วย(เพราะต้องใช้อยู่แล้ว) หากคำร้องแขวนเว็บ ให้เอาประกาศนี้กับคำร้องขอเทียบโอนต่อท้ายคำร้องย้ายคณะ/สาขาแถมไปด้วยเช่นกัน ฉะนั้น นศ.จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น บ่ได้ แต่หากเป็นนศ.มอ.ที่สอบเข้าใหม่ ทะเบียนฯ หาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลในระบบทะเบียนนศ. แม้ดาต้าเบสไม่รวมกันแต่มีวิธีหาได้ แต่ทั้งนี้ ขอให้ปชส. ประกาศนี้ให้ชัด ๆ ทั้งเว็บทะเบียน เว็บวข. ฯ แจ้งคณะ/อ.ที่ปรึกษา เพื่อฝึกให้นศ.คุ้นกับระเบียบและรักษาผลประโยชน์ของตน เอาใจช่วยนะคะ

ขอบคุณครับพี่สุพัชรีย์ ยังไงถ้ามีโอกาสจะกลับไปรบกวนที่ทะเบียนกลางอีกนะครับ ^^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ