นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1048
ความเห็น: 0

3 รางวัลผลงานวิจัยจากเวทีนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีทีมนักวิจัย ม.อ.ได้รับ

3 รางวัลจากผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ

  ผลงานการวิจัย เรื่อง  

 ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักปลอดภัย


  จากการจัดแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO  (KIDE 2016) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน  

ได้รับ 3 รางวัล คือ

 

  •   รางวัล Best International Invention Award
  •   รางวัล Gold Medal Award
  •   รางวัล Valuable Award จาก Highly Innovation Unique Foundation (HIUF) ประเทศ Saudi Arabia

 

    
นักวิจัย 
  1. รศ.ดร. อัจฉรา  เพ็งหนู   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรัพย์แห่งชาติ ภาคใต้
    อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ผศ.ดร. สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. รารถนา  อัตตะมุณี ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรัพย์แห่งชาติ ภาคใต้
  5. ปฐมพงษ์  วงศ์เลี้ยง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

   ผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

------------------------------------------------------------
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 ธันวาคม 2559 14:59 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2559 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ