นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2815
ความเห็น: 1

ต้นศรีตรังมากคุณค่าของชาวสงขลานครินทร์

ต้นศรีตรังมากคุณค่าของชาวสงขลานครินทร์ 

        การปลูกศรีตรังด้วยต้นกล้าเพาะเมล็ดจะทำให้ต้นมีขนาดสูงใหญ่ แต่หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม จะทำให้โตช้าและอาจใช้เวลานานถึง 5-6 ปี จึงจะเริ่มออกดอก และหากไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่มจะทำให้มีขนาดทรงพุ่มใหญ่และไม่สวยงามนัก ดังนั้นการใช้เทคนิคการตัดแต่งและควบคุมทรงต้น จะทำให้มีขนาดและรูปทรงสวยงาม เมื่อดอกบานเต็มต้นจะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้น

นักวิจัยโดย ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา และคณะฯ จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ได้มีการทดลองการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดและทาบกิ่ง สามารถร่นระยะเวลาในการออกดอกให้เร็วขึ้นได้ ทั้งยังสามารถควบคุมทรงพุ่มให้มีขนาดเล็กและออกดอกภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีหลังจากปลูก  

ศรีตรัง ..ไม้ดอกที่ยังมีสิ่งให้น่าค้นหาอีกมาก

        จากความสวยงามของดอกศรีตรัง ได้ทำให้มีผู้ชื่นชอบและสนใจนำไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับมากขึ้น มีการซื้อขายในราคาสูงทั้งเมล็ดพันธ์และต้นกล้า

        ความน่าสนใจของการค้นคว้า เช่น ความหลากหลายของสายพันธุ์ เทคนิคการขยายพันธุ์การจัดการน้ำ ปุ๋ย ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและสามารถนำไปสู่การผลิตเป็นไม้ดอกทางการค้าในอนาคตได้


        หลังจากที่พาน้อง(ศรีตรังบอนไซ) ออกงาน งานขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการนำเสนอข่าว-ข้อมูลในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมของขวัญเพื่อมอบให้สื่อคือ ศรีตรังบอนไซ อายุ 2 ปี จำนวน 2 ต้น ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปลูกเพื่อการทำงานวิจัยต้นศรีตรัง  จากนั้นได้รับความสนใจทังจากศิษย์เก่า สื่อ คนทั่วไป ที่ถามถึงศรีตรังบอนไซ เพราะไม่เคยเห็นศรีตรังที่มีความสูงเหมือนต้นไม้แคระ เช่นนี้


 วันนี้... กับศรีตรังมากคุณค่าของชาวสงขลานครินทร์ มาบอกกล่าว

    ภาพที่คุ้นชินเรามักจะเห็นความสวยงามของต้นศรีตรังอยู่ข้างทาง เป็นต้นไม้ที่มีความสูงสร้างสีสันสวยงามด้วยดอกไม้สีม่วง ครั้นเมื่อร่วงหล่นลงพื้นก็เป็นอีกความสวยงามที่หลายคนชื่นชอบ

หนึ่งทางเลือกที่นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินและสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งคือ การปลูกต้นศรีตรังในกระถาง และการสร้างต้นศรีตรังบอนไซที่มีความสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร

.... แนะนำสำหรับ การปลูกและดูแลศรีตรังบอนไซ

ปลูกโดยการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ คือ ตัดกิ่งของต้นศรีตรังปักลงในดิน หรือใช้วิธีการเพาะเมล็ด

เลี้ยงต้นประมาณ 1 เดือน จนถึง 1 ปี  ทำการย้ายต้นกล้าลงกระถาง ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 13-13-13 เพื่อบำรุงต้น

ดูแลรักษาไม่ให้มีโรคและแมลงเข้าทำลาย

ศัตรูพืชของศรีตรังคือเพลี้ยแป้ง ซึ่งชอบเข้าทำลายบริเวณยอดอ่อน แก้ปัญหาด้วยการ

ใช้บัวรดน้ำทุกเช้า-เย็น วันละ 2 ครั้ง

ศรีตรังเป็นต้นไม้ที่ชอบแดด ซึ่งจะเป็นการชักนำให้ต้นสูงขึ้น หากปลูกแบบบอนไซหรือไม้ในกระถาง ให้โดนแสงไม่ต้องทุกวัน และตัดแต่งทรงต้นบังคับไม่ให้สูงได้ตามความชอบและตามความสวยงาม ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานขณะหนึ่ง

อีกหนึ่งรูปทรงทางเลือกความสวยงาม ศรีตรังในกระถาง บ่อซิเมนต์


การเตรียมต้นกล้าและการดูแลรักษาต้นกล้าศรีตรังในกระถาง 

-ใช้ต้นตออายุ 1 ปี ที่ได้จากการเพาะเมล็ด เพื่อนำไปทาบกิ่งกับต้นศรีตรังต้นใหญ่

-ประมาณ 45 วัน สามารถตัดกิ่งออกจากต้นศรีตรัง เพื่อนำต้นมาพักเลี้ยงอีก ประมาณ 1 เดือน

-ย้ายต้นกล้าลงในกระถาง พร้อมใส่ปุ๋ยสูตรเคมี 15-15-15 (อัตรา 10 กรัม/ต้น) ร่วมกับปุ๋ยคอกครึ่งกิโลกรัม

-ดูแลรักษาไม่ให้มีโรคและแมลงเข้าทำลาย โดยศัตรูพืชของศรีตรัง คือ เพลี้ยแป้ง ซึ่งชอบเข้าทำลายบริเวณยอดอ่อน แก้ปัญหาด้วยการใช้น้ำยาล้างจาน ละลายน้ำ ลูบที่ใบ

-ควบคุมทรงพุ่มให้มีรูปทรงสวยงาม โดยการตัดแต่งกิ่งบริเวณปลายยอด และกิ่งแขนง

-กระตุ้นการออกดอกโดยการงดน้ำประมาณ 1 เดือน ร่วมกับการราดสารพาโคลบิวทราโซลบริเวณโคนต้น

-หลังจากราดสารพาโคลบิวทราโซล ประมาณ 1-2 เดือน ศรีตรังจะเริ่มทยอยออกดอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ต้นด้วย

-ดอกจะบานอยู่บนต้นประมาณ 3-4 วัน จึงจะร่วง และดอกจะทยอยบานเรื่อยๆ ตามลักษณะนิสัยการออกดอกของต้นศรีตรัง

-สามารถกระตุ้นการออกดอกของศรีตรังได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม และจะทยอยออกดอกได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ทั้งนี้ อาจกระตุ้นการออกดอกได้อีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

ฝากไว้กับงานวิจัย..ความสวยงามศรีตรังก็ยังคงมากคุณค่า

นักวิจัย ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา 

           ดร.ขวัญตา ขาวมี

            อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์

            วรัญญู ขวดหรีม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

************************

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพถ่าย : ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คุณวรัญญู ขวดหรีม

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2560 04:06 แก้ไข: 21 มีนาคม 2560 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และทุกคนมากค่ะ สมดังที่จั่วหัวเรื่องไว้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ