นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1399
ความเห็น: 0

โครงการวิจัยในฐานข้อมูล วท.

ขอเชิญตรวจดูรายงานวิจัย ภาควิชาฯ ก่อนการประชุมนัดแรกของปี 2551
สวัสดีปีใหม่ค่ะ เพื่อนๆ Sci-R&G ใกล้จะถึงวันที่เรากำหนดนัดพบกันในเดือนแรกของปี 2551 แล้วนะค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของฐานข้อมูลวิจัยเลยนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดส่งตัวเลข KPIs ให้งานนโยบายและวางแผน และส่งรายละเอียดโครงการวิจัยไปยังหน่วยส่งเสริมฯ แล้วนั้น ดิฉัน ก็ลงมือตรวจสอบข้อมูลของภาควิชา และคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน ขณะนี้คิดว่า ข้อมูลในฐานวิจัยน่าจะถูกต้อง 100% แล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอแรงเพื่อนๆ อีกครั้ง โดยขอให้ทุกภาควิชาฯ เข้าไปดูรายงานของภาควิชาฯ คุณอัญชลี ได้แขวนใน intranet ของคณะฯ (ฐานข้อมูลวิจัยคณะวิทยาศาสตร์) โดยให้เรียกระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 มกราคม 2551 สาเหตุที่กำหนดระยะเวลาเช่นนี้เพราะ  SAR ปีการศึกษา 2550  ต้องใช้ข้อมูลคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณด้วย  และเราจะนัดพบกันในเดือนมกราคม 2551 (จะแจ้งวัน เวลา อีกครั้ง) ซึ่ง ณ วันนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลโครงการวิจัยของภาควิชาที่กำลัง Active (ไม่นับเรื่องที่สิ้นสุดระยะของโครงการ และการขอขยายเวลาดำเนินการ)  จะถูกต้องตรงกันกับฐานข้อมูล  จะได้ไม่ต้องมาปวดหัว เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา ขอทำความตกลงกับภาควิชาฯ ว่า โครงการวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ กำลังดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนจากที่ใด หรืออาจารย์ ร่วมงานวิจัยกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย) สามารถนำมานับเป็นผลงานของภาควิชาฯ ได้ แต่จะต้องมีรายละเอียดให้คณะฯ รับทราบ (และยกเว้นงานวิจัยที่ได้จากกองทุนวิจัยภาควิชาฯ จะไม่บันทึกในฐานวิจัยฯ)สำหรับข้อมูลวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ ขอความร่วมมือ คุณอุไร ช่วยให้ข้อมูลของโครงการที่ยังขาดระยะเวลาดำเนินการ แหล่งทุน(ทุน คปก.จะใช้ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา)ไปยังดิฉัน โดยด่วนก่อนการประชุมร่วมกันในนัดแรกนี้ เพื่อแก้ไขในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง               คิดว่าเมื่อเพื่อน ๆ เข้าไปดูรายงานแล้ว หากมีข้อสงสัย ในตัวรายงานสอบถามได้ทุกเวลา จะคอยรับโทรศัพท์จากเพื่อนๆ ที่ 8075 ค่ะ   

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 มกราคม 2551 09:29 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2551 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.52.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ