นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 1314
comment: 0

โครงการวิจัยในฐานข้อมูล วท.

ขอเชิญตรวจดูรายงานวิจัย ภาควิชาฯ ก่อนการประชุมนัดแรกของปี 2551
สวัสดีปีใหม่ค่ะ เพื่อนๆ Sci-R&G ใกล้จะถึงวันที่เรากำหนดนัดพบกันในเดือนแรกของปี 2551 แล้วนะค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของฐานข้อมูลวิจัยเลยนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดส่งตัวเลข KPIs ให้งานนโยบายและวางแผน และส่งรายละเอียดโครงการวิจัยไปยังหน่วยส่งเสริมฯ แล้วนั้น ดิฉัน ก็ลงมือตรวจสอบข้อมูลของภาควิชา และคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน ขณะนี้คิดว่า ข้อมูลในฐานวิจัยน่าจะถูกต้อง 100% แล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอแรงเพื่อนๆ อีกครั้ง โดยขอให้ทุกภาควิชาฯ เข้าไปดูรายงานของภาควิชาฯ คุณอัญชลี ได้แขวนใน intranet ของคณะฯ (ฐานข้อมูลวิจัยคณะวิทยาศาสตร์) โดยให้เรียกระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 มกราคม 2551 สาเหตุที่กำหนดระยะเวลาเช่นนี้เพราะ  SAR ปีการศึกษา 2550  ต้องใช้ข้อมูลคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณด้วย  และเราจะนัดพบกันในเดือนมกราคม 2551 (จะแจ้งวัน เวลา อีกครั้ง) ซึ่ง ณ วันนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลโครงการวิจัยของภาควิชาที่กำลัง Active (ไม่นับเรื่องที่สิ้นสุดระยะของโครงการ และการขอขยายเวลาดำเนินการ)  จะถูกต้องตรงกันกับฐานข้อมูล  จะได้ไม่ต้องมาปวดหัว เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา ขอทำความตกลงกับภาควิชาฯ ว่า โครงการวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ กำลังดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนจากที่ใด หรืออาจารย์ ร่วมงานวิจัยกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย) สามารถนำมานับเป็นผลงานของภาควิชาฯ ได้ แต่จะต้องมีรายละเอียดให้คณะฯ รับทราบ (และยกเว้นงานวิจัยที่ได้จากกองทุนวิจัยภาควิชาฯ จะไม่บันทึกในฐานวิจัยฯ)สำหรับข้อมูลวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ ขอความร่วมมือ คุณอุไร ช่วยให้ข้อมูลของโครงการที่ยังขาดระยะเวลาดำเนินการ แหล่งทุน(ทุน คปก.จะใช้ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา)ไปยังดิฉัน โดยด่วนก่อนการประชุมร่วมกันในนัดแรกนี้ เพื่อแก้ไขในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง               คิดว่าเมื่อเพื่อน ๆ เข้าไปดูรายงานแล้ว หากมีข้อสงสัย ในตัวรายงานสอบถามได้ทุกเวลา จะคอยรับโทรศัพท์จากเพื่อนๆ ที่ 8075 ค่ะ   

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 07 January 2008 09:29 Modified: 02 July 2008 09:57 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.70.175
Message:  
Load Editor
   
Cancel or