นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2200
ความเห็น: 0

แนวปฏิบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

บทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่เป็นนักวิจัย และเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ จึงขอแบ่งปันให้ทราบค่ะ

แนวทางปฏิบัติ

1. ให้คำปรึกษาแนะนำ กระตุ้นจูงใจ และสนับสนุนให้นักศึกษากล้าคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และกระทำการต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล

2. กำกับดูแล สอนงาน ควบคุมการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้งานวิจัยสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ไม่มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต รวมทั้งงานที่ต้องการความชำนาญเฉพาะทางให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ

4. คำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาสมควรได้รับ ส่งเสริมให้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงานและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

5. จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัย การมีชื่อและลำดับชื่อของผู้นิพนธ์ผลงานวิจัย สิทธิในข้อมูลและความเป็นเจ้าของผลงาน

6. ไม่ใช้สถานภาพที่สูงกว่าบังคับ ข่มขู่ หรือกดดันการตัดสินใจของนักศึกษา และไม่หาประโยชน์จากนักศึกษาในทางมิชอบ

ที่มา: จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กันยายน 2554 18:00 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 18:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 A13C และ Ico24 anni.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.159.107
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ