นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(2) ขอบคุณวิทยากร เวทีวิจัย รอบปี 2550

“เวทีวิจัยคณะวิทยาศาสตร์” รอบปี 2550 ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรให้การบรรยายการดำเนินการวิจัย วิธีวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักวิจัย วท. ซึ่งมีวิทยากร จำนวน 17 ท่าน 14 หัวข้อ จากแบบประเมินการบรรยายทุกหัวข้อ ผู้ฟังการบรรยายมีความพึ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สารี   created: 07 January 2008 10:01 Modified: 12 March 2008 15:34 [ Report Abuse ]

(0) เวทีวิจัย วท.เดือนธันวาคม 2550

ขอประชาสัมพันธ์ฟังบรรยาย “เวทีวิจัยคณะวิทยาศาสตร์” วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย 2 หัวข้อ ดังนี้เวลา 13.30 – 15.00 น. เรื่อง "กิจกรรมและผลงานของหน่วยวิจัยปะการัง และสัตว์พื้นทะเล" โดย อาจารย์ศักดิ์อนันต์... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สารี   created: 28 November 2007 14:51 Modified: 02 July 2008 09:58 [ Report Abuse ]

(2) เวทีวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด "เวทีวิจัยคณะวิทยาศาสตร์" ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 กิจกรรมของเวที คือ การบรรยายผลงานวิจัยของนักวิจัยในคณะฯ สำหรับเดือนธันวาคม 2550 จะเป็นการบรรยายผลงานวิจัยของ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ซ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สารี   created: 26 October 2007 10:58 Modified: 26 October 2007 10:58 [ Report Abuse ]