นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1629
ความเห็น: 0

วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานสอบเทียบ Micropipette

วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานสอบเทียบ Micropipette

 

 

จากที่ได้บันทึกไว้ที่บันทึกนี้ วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เดือนแห่งความรักนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ เรามีเทศกาลตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 และ ISO/IEC 17025 นั้น การตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2556 เปิดประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 56

 

วันแรกของการตรวจติดตามหลังจาก เปิดประชุมเริ่ม แล้วเมื่อ 4 -5 ก.พ.56 ที่ผ่านมา มี 2 งานที่เข้าตรวจได้แก่ งาน OES   และ งาน สอบเทียบ Micropipette  ซึ่งทั้ง 2 งาน ผู้ที่ตรวจติดตามทั้ง 2 งาน จะเป็น ทีมวิชาการ เน้นข้อกำหนด ISO/IEC 17025 พี่ Wawa ได้บันทึกไว้ที่บันทึกนี้ นวัตกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 

DaDa ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงใน งานสอบเทียบ Micropipette ในตำแหน่งผู้สอบเทียบ Micropipette ก็จะถุกตรวจด้วยเช่นกัน  ผู้เข้าตรวจงานนี้ คือ น้อง tiny apple และ พี่ Sukit  นอกจาก DaDa แล้ว ผู้ที่จะต้องถุกตรวจครั้งนี้มีอีกหลายคนด้วยกัน ได้แก่ ผู้สอบเทียบ Micropipette และ TMเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง/ เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร/วิศวกร/ หัวหน้าฝ่ายฯ (ผู้ตรวจผล)

 


บุคลากรเหล่านี้ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 จะต้องมีการยืนยันความสามารถ (ผ่านการประเมินผล) มีคุณสมบัติพื้นฐานครบถ้วน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของ ผู้ทำหน้าที่และมีการบันทึกเกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความสามารถ การศึกษา คุณสมบัติ การฝึกอบรม ฯลฯ เป็นปัจจุบัน ระบุถึงวัน/ เดือน/ปี ที่ได้รับมอบอำนาจ และการได้รับการยืนยันความสามารถ ที่ชัดเจน  หากผู้ตรวจติดตาม (Auditor) เรียกหาหลักฐานดังกล่าวจะต้องมีให้ตรวจสอบ หากไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน ถือได้ว่า เราไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 และจะนับเป็นข้อบกพร่องอีกด้วย

 

ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ที่ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างสอบเทียบ จะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจน มีหลักฐานผ่านการฝึกอบรมและประเมินผล ที่ถูกต้องชัดเจน เป็นต้น กรณีปฏิบัติงานจริงเมื่อมีผู้ใช้บริการเข้ามาส่งสอบเทียบ Micropipette ผู้ที่จะต้องทำหน้าที่นี้ไม่ใช่ใคร อื่นมารับหน้าที่แทนกันได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ซึ่งกว่าที่ เค้าเหล่านั้นจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งในตำแหน่งต่างก็จะต้องผ่านการอบรม มาก่อนและต้องรู้จริงในงานนั้นๆด้วย เมื่อ Auditor สอบถามหรือให้ลองปฏิบัติจริงหน้างาน ก็จะต้องทำได้จริงตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เขียนไว้ หากติดขัดหรือตอบข้อมูลไม่ได้ หรือ ไม่ตรงกับระเบียบวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ก็จะนับเป็นข้อบกพร่องอีกเช่นกัน

 

จากการตรวจติดตามในงานสอบเทียบ Micropipette เป็นการสุ่มตรวจ หากพบข้อบกพร่อง ข้อสังเกต ก็ให้ขยายผลด้วย แต่จากการตรวจครั้งนี้ ข้อมูลคร่าวๆ ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ใดๆ ที่ผิดพลาด.... ต้องขอบคุณ Auditor ทั้ง 2 ท่านที่เสียสละเวลามาตรวจติดตามงานสอบเทียบ Micropipette ในครั้งนี้

 

ส่วนงานอื่นๆ กำลังดำเนินการตามแผนที่ ระบุไว้ และ จะมีการสรุปผลจากการตรวจติดตาม ทุกงาน อีกครั้ง ในวันที่ 28 ก.พ.2556 นี้

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2556 13:50 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2556 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ