นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 63 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 49 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 47 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 28 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 219 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1227 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 905 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1236 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1138 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1097 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 799 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 944 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1101 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1036 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1520 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1266 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 838 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1428 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1347 0
LC/MS : Unable to create process 1068 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1206 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 761 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 682 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 930 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 972 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1173 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1192 0
HPLC : How to wash column # 6 1041 0
HPLC : How to wash column # 5 1059 0
HPLC : How to wash column # 4 1408 1
HPLC : How to wash column # 3 1372 2
HPLC : How to wash column # 2 1204 0
HPLC : How to wash column # 1 1700 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1024 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1136 0
HPLC : How to connected two Detector 1358 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 856 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1011 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1049 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1244 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1194 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 981 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1287 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1187 0
HPLC : Leak at Sample loop 1241 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1207 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 860 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 802 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 953 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1009 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1156 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1322 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 935 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 958 0
HPLC : UV lamp current 1964 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 949 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 863 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1436 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1087 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1326 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1893 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1367 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1470 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1427 0
HPLC : System suitability test # 6 2097 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1795 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1870 0
HPLC : System suitability test # 5 1716 0
HPLC : System suitability test # 4 1774 0
HPLC : System suitability test # 3 1865 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 977 0
HPLC : System suitability test # 2 1852 2
HPLC : System suitability test # 1 2719 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 933 0
HPLC : Change Active inlet valve 1484 1
HPLC : Needle seat # 3 1276 0
HPLC : Needle seat # 2 1644 1
HPLC : Needle seat # 1 1330 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1183 0
KFC : overtitrated 1129 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1208 0
HPLC : Signal option 1524 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1329 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1222 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1663 0
HPLC : Size % of Page 1614 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1339 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1419 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1428 3
HPLC: Recalibrate 1528 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1345 1
HPLC : All the same Scale 1801 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1052 0
HPLC : Copy to Clipboard 2171 2
HPLC : Check Capillary tube 1566 1
HPLC : Column + High Pressure 1842 2
HPLC: Intensity Test Failed 1476 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1608 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2028 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1092 1