นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 16 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1117 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 847 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1123 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1024 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1030 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 743 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 886 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1053 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 988 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1420 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1201 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 801 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1359 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1298 0
LC/MS : Unable to create process 1027 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1160 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 723 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 649 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 888 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 928 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1120 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1123 0
HPLC : How to wash column # 6 986 0
HPLC : How to wash column # 5 1030 0
HPLC : How to wash column # 4 1364 1
HPLC : How to wash column # 3 1306 2
HPLC : How to wash column # 2 1168 0
HPLC : How to wash column # 1 1621 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 988 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1101 0
HPLC : How to connected two Detector 1320 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 768 1
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 971 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1004 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1188 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1146 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 942 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1235 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1151 0
HPLC : Leak at Sample loop 1190 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1153 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 829 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 763 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 915 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 965 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1115 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1280 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 907 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 920 0
HPLC : UV lamp current 1889 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 915 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 832 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1397 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1052 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1277 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1797 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1321 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1407 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1375 0
HPLC : System suitability test # 6 2024 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1745 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1590 0
HPLC : System suitability test # 5 1658 0
HPLC : System suitability test # 4 1700 0
HPLC : System suitability test # 3 1796 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 943 0
HPLC : System suitability test # 2 1798 2
HPLC : System suitability test # 1 2588 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 893 0
HPLC : Change Active inlet valve 1432 1
HPLC : Needle seat # 3 1234 0
HPLC : Needle seat # 2 1597 1
HPLC : Needle seat # 1 1293 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1138 0
KFC : overtitrated 1084 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1176 0
HPLC : Signal option 1453 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1280 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1175 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1624 0
HPLC : Size % of Page 1565 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1292 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1368 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1372 3
HPLC: Recalibrate 1480 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1306 1
HPLC : All the same Scale 1764 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1025 0
HPLC : Copy to Clipboard 2122 2
HPLC : Check Capillary tube 1507 1
HPLC : Column + High Pressure 1789 2
HPLC: Intensity Test Failed 1404 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1565 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 1985 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1063 1
LC/MS : Clean Hexapole 1067 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1165 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1473 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 975 0