นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 696 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 519 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 519 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 325 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1016 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1547 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1232 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1751 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1450 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1554 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1040 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1183 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1375 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1305 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1844 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1655 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1078 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1752 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1702 0
LC/MS : Unable to create process 1313 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1500 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 966 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 872 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1171 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1269 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1430 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1666 1
HPLC : How to wash column # 6 1328 0
HPLC : How to wash column # 5 1302 0
HPLC : How to wash column # 4 1683 1
HPLC : How to wash column # 3 1745 2
HPLC : How to wash column # 2 1506 0
HPLC : How to wash column # 1 2109 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1257 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1425 0
HPLC : How to connected two Detector 1580 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1164 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1338 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1282 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1507 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1447 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1194 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1591 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1471 0
HPLC : Leak at Sample loop 1560 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1546 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1066 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1035 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1196 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1252 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1417 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1600 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1112 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1160 0
HPLC : UV lamp current 2364 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1165 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1059 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1751 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1323 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1659 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2255 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1610 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1739 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1734 0
HPLC : System suitability test # 6 2527 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2136 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2185 0
HPLC : System suitability test # 5 2007 0
HPLC : System suitability test # 4 2202 0
HPLC : System suitability test # 3 2260 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1216 0
HPLC : System suitability test # 2 2192 2
HPLC : System suitability test # 1 3387 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1128 0
HPLC : Change Active inlet valve 1786 1
HPLC : Needle seat # 3 1594 0
HPLC : Needle seat # 2 1957 1
HPLC : Needle seat # 1 1582 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1428 0
KFC : overtitrated 1353 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1425 0
HPLC : Signal option 1830 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1563 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1449 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1930 0
HPLC : Size % of Page 1930 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1662 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1728 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1817 3
HPLC: Recalibrate 1839 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1592 1
HPLC : All the same Scale 2076 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1230 0
HPLC : Copy to Clipboard 2499 2
HPLC : Check Capillary tube 1851 1
HPLC : Column + High Pressure 2125 2
HPLC: Intensity Test Failed 1766 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1958 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2269 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1314 1