นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1031 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 839 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 852 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 541 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1635 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1772 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1435 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2290 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1631 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1960 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1197 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1369 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1568 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1511 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 2092 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1883 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1254 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 2027 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1939 0
LC/MS : Unable to create process 1504 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1672 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1124 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 1027 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1339 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1491 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1633 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1925 1
HPLC : How to wash column # 6 1530 0
HPLC : How to wash column # 5 1467 0
HPLC : How to wash column # 4 1901 1
HPLC : How to wash column # 3 2029 2
HPLC : How to wash column # 2 1771 0
HPLC : How to wash column # 1 2418 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1452 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1634 0
HPLC : How to connected two Detector 1768 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1390 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1527 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1466 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1680 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1616 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1346 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1820 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1650 0
HPLC : Leak at Sample loop 1779 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1776 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1181 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1193 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1366 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1417 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1586 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1772 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1297 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1321 0
HPLC : UV lamp current 2649 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1367 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1215 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1976 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1498 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1889 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2552 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1804 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1923 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1943 0
HPLC : System suitability test # 6 2879 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2353 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2400 0
HPLC : System suitability test # 5 2245 0
HPLC : System suitability test # 4 2468 0
HPLC : System suitability test # 3 2549 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1388 0
HPLC : System suitability test # 2 2451 2
HPLC : System suitability test # 1 3900 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1288 0
HPLC : Change Active inlet valve 2018 1
HPLC : Needle seat # 3 1817 0
HPLC : Needle seat # 2 2176 1
HPLC : Needle seat # 1 1800 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1637 0
KFC : overtitrated 1539 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1610 0
HPLC : Signal option 2087 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1756 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1627 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2169 0
HPLC : Size % of Page 2155 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1858 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1948 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 2072 3
HPLC: Recalibrate 2045 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1782 1
HPLC : All the same Scale 2279 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1360 0
HPLC : Copy to Clipboard 2725 2
HPLC : Check Capillary tube 2038 1
HPLC : Column + High Pressure 2353 2
HPLC: Intensity Test Failed 1939 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2145 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2467 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1491 1