นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1257 1
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1018 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1081 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 658 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 2033 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1903 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1549 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2683 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1747 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 2051 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1285 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1453 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1691 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1633 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 2320 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 2022 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1402 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 2171 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 2080 0
LC/MS : Unable to create process 1615 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1775 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1228 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 1128 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1452 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1623 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1760 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 2106 1
HPLC : How to wash column # 6 1726 0
HPLC : How to wash column # 5 1580 0
HPLC : How to wash column # 4 2029 1
HPLC : How to wash column # 3 2232 2
HPLC : How to wash column # 2 1958 0
HPLC : How to wash column # 1 2618 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1539 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1769 0
HPLC : How to connected two Detector 1876 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1495 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1627 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1566 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1799 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1733 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1449 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1975 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1761 0
HPLC : Leak at Sample loop 1911 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1930 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1257 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1299 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1470 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1520 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1672 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1870 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1425 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1425 0
HPLC : UV lamp current 2919 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1469 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1300 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 2097 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1597 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 2009 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2739 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1894 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 2040 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 2056 0
HPLC : System suitability test # 6 3150 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2471 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2512 0
HPLC : System suitability test # 5 2402 0
HPLC : System suitability test # 4 2620 0
HPLC : System suitability test # 3 2679 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1499 0
HPLC : System suitability test # 2 2596 2
HPLC : System suitability test # 1 4207 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1395 0
HPLC : Change Active inlet valve 2175 1
HPLC : Needle seat # 3 1942 0
HPLC : Needle seat # 2 2342 1
HPLC : Needle seat # 1 1952 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1740 0
KFC : overtitrated 1644 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1715 0
HPLC : Signal option 2219 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1853 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1728 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2305 0
HPLC : Size % of Page 2276 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1963 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 2078 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 2203 3
HPLC: Recalibrate 2168 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1942 1
HPLC : All the same Scale 2388 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1436 0
HPLC : Copy to Clipboard 2877 2
HPLC : Check Capillary tube 2217 1
HPLC : Column + High Pressure 2500 2
HPLC: Intensity Test Failed 2059 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2255 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2559 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1576 1