นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 865 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 685 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 687 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 418 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1327 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1653 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1322 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2026 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1533 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1854 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1110 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1271 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1473 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1408 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1965 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1781 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1159 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1886 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1828 0
LC/MS : Unable to create process 1412 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1583 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1037 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 933 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1251 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1364 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1506 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1789 1
HPLC : How to wash column # 6 1421 0
HPLC : How to wash column # 5 1377 0
HPLC : How to wash column # 4 1788 1
HPLC : How to wash column # 3 1870 2
HPLC : How to wash column # 2 1622 0
HPLC : How to wash column # 1 2263 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1358 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1520 0
HPLC : How to connected two Detector 1670 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1275 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1426 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1374 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1594 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1529 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1268 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1697 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1558 0
HPLC : Leak at Sample loop 1678 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1642 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1113 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1102 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1273 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1334 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1496 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1687 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1206 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1236 0
HPLC : UV lamp current 2504 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1265 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1132 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1868 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1410 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1767 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2399 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1708 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1833 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1845 0
HPLC : System suitability test # 6 2703 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2251 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2275 0
HPLC : System suitability test # 5 2137 0
HPLC : System suitability test # 4 2343 0
HPLC : System suitability test # 3 2417 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1298 0
HPLC : System suitability test # 2 2321 2
HPLC : System suitability test # 1 3729 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1195 0
HPLC : Change Active inlet valve 1902 1
HPLC : Needle seat # 3 1701 0
HPLC : Needle seat # 2 2061 1
HPLC : Needle seat # 1 1682 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1542 0
KFC : overtitrated 1446 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1510 0
HPLC : Signal option 1950 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1654 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1523 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2050 0
HPLC : Size % of Page 2040 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1752 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1827 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1936 3
HPLC: Recalibrate 1933 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1678 1
HPLC : All the same Scale 2171 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1294 0
HPLC : Copy to Clipboard 2618 2
HPLC : Check Capillary tube 1937 1
HPLC : Column + High Pressure 2235 2
HPLC: Intensity Test Failed 1845 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2058 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2367 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1404 1