นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 217 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 148 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 144 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 85 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 382 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1282 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 964 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1337 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1192 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1152 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 848 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1005 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1162 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1094 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1577 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1321 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 882 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1504 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1406 0
LC/MS : Unable to create process 1115 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1256 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 808 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 718 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 978 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1022 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1219 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1296 1
HPLC : How to wash column # 6 1097 0
HPLC : How to wash column # 5 1099 0
HPLC : How to wash column # 4 1453 1
HPLC : How to wash column # 3 1430 2
HPLC : How to wash column # 2 1253 0
HPLC : How to wash column # 1 1789 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1071 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1177 0
HPLC : How to connected two Detector 1395 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 912 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1050 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1082 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1297 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1241 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1025 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1341 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1233 0
HPLC : Leak at Sample loop 1289 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1265 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 889 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 840 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 986 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1050 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1208 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1374 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 967 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 991 0
HPLC : UV lamp current 2046 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 987 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 895 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1489 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1121 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1413 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1968 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1405 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1537 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1496 0
HPLC : System suitability test # 6 2175 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1869 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1924 0
HPLC : System suitability test # 5 1764 0
HPLC : System suitability test # 4 1850 0
HPLC : System suitability test # 3 1941 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1015 0
HPLC : System suitability test # 2 1911 2
HPLC : System suitability test # 1 2814 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 965 0
HPLC : Change Active inlet valve 1526 1
HPLC : Needle seat # 3 1330 0
HPLC : Needle seat # 2 1693 1
HPLC : Needle seat # 1 1369 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1228 0
KFC : overtitrated 1173 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1236 0
HPLC : Signal option 1590 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1363 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1257 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1709 0
HPLC : Size % of Page 1680 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1389 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1468 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1501 3
HPLC: Recalibrate 1577 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1378 1
HPLC : All the same Scale 1843 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1074 0
HPLC : Copy to Clipboard 2223 2
HPLC : Check Capillary tube 1623 1
HPLC : Column + High Pressure 1901 2
HPLC: Intensity Test Failed 1539 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1662 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2076 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1127 1