นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1096 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1577 0
What is MASS ? 1404 0
Vacuumn System for GC MS 1789 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3320 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1320 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1031 1
check address mass link 1186 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1315 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1064 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1071 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1270 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1333 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1479 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1116 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1040 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1455 1
Mercury not Signal ๕ 1162 0
Mercury not Signal ๔ 1027 0
Mercury not Signal ๓ 1045 0
Mercury not Signal ๒ 1109 0
Mercury not Signal 854 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1038 0
Counter for LaB6 1038 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1020 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 967 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 908 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1012 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 963 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1159 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2873 0
งานซ่อม UV Spectro 957 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1408 2
Microwave Digestion 1818 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 877 0
Internal cooling not active 1024 0
Cooling not active 945 0
งานซ่อม Electronic Board 796 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 848 0
test system "HT tank" ๒ 732 0
test system "HT tank" 901 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1026 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1117 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1292 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1220 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 869 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1075 0
TEM ติดหวัด 889 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 825 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 907 0
abrasion tester 991 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1132 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1242 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 960 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 868 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1015 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1666 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 928 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 962 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2182 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1245 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 843 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1088 3
เมื่อยามผลัดใบ 922 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1409 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 875 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1215 0
Vortex genie 876 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1138 0
DSC Sample Holder 975 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2078 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 882 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1038 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1004 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 994 1
preventive maintenance "TEM" สอง 912 2
preventive maintenance "TEM" 1155 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1386 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 912 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1317 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1033 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 928 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1274 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1357 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1397 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 904 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 856 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1022 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1133 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 921 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1259 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1379 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 817 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2657 0
shell freeze dry 758 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 901 0
Software Control GC 907 2
Manual ignitor GC 761 1
GC จุด flame ไม่ติด 908 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 867 0