นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1175 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1737 0
What is MASS ? 1496 0
Vacuumn System for GC MS 1958 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3582 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1412 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1093 1
check address mass link 1275 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1397 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1144 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1140 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1391 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1442 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1580 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1188 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1130 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1559 1
Mercury not Signal ๕ 1258 0
Mercury not Signal ๔ 1113 0
Mercury not Signal ๓ 1150 0
Mercury not Signal ๒ 1183 0
Mercury not Signal 944 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1099 0
Counter for LaB6 1112 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1079 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1051 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 968 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1080 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1035 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1235 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 3031 0
งานซ่อม UV Spectro 1026 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1496 2
Microwave Digestion 1942 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 946 0
Internal cooling not active 1076 0
Cooling not active 1014 0
งานซ่อม Electronic Board 861 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 898 0
test system "HT tank" ๒ 791 0
test system "HT tank" 956 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1099 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1192 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1431 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1327 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 962 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1161 0
TEM ติดหวัด 949 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 883 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 974 0
abrasion tester 1057 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1205 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1354 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1022 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 927 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1082 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1774 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 986 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1034 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2297 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1384 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 900 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1164 3
เมื่อยามผลัดใบ 966 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1517 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 936 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1288 0
Vortex genie 928 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1204 0
DSC Sample Holder 1061 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2196 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 952 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1110 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1059 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1071 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1002 2
preventive maintenance "TEM" 1220 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1469 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 982 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1379 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1114 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 995 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1351 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1460 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1472 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 979 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 947 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1093 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1198 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 989 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1347 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1438 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 877 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2775 0
shell freeze dry 845 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 965 0
Software Control GC 990 2
Manual ignitor GC 822 1
GC จุด flame ไม่ติด 965 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 926 0