นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LeeO
Ico64
Suittavee Thipsung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1375
ความเห็น: 0

UNITY Concept

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นจำเป็นต้องอาศัยการติดสื่อสารการยอมรับฟังความคิดเห็นร่วมกันและความสามัคคีร่วมกัน วันนี้ผมมีหลักการง่ายๆในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพครับ

หลักการง่ายๆที่ว่านี้ เรียกว่า UNITY Concept 

มีหลัการในการทำงานร่วมกัน 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. Understanding  : สร้างความเข้าใจเรื่องคนและงาน

2. Nice                : มีความเอื้ออาทร ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

3. Interacting       : มีการปฏิสัมพันธ์ สื่อสารพูดคุยกัน

4. Team Spirit      : ช่วยกันอย่างเป็นระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

5. Yielding           : ยอมรับ ละเลยในบางเรื่อง ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กเป็นไม่มีเรื่อง

" คำว่า UNITY ก็คือ ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, ความสามัคคีกัน
 หรือความเป็น "เอกภาพ" นั่นเอง "

เป็นข้อมูลบางส่วนจากการ KM เรื่อง

Power up Your Positive Mind

เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดแบบบวก

วันที่ 8 มกราคม 2557

LeeO...

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 January 2014 15:39 Modified: 14 January 2014 15:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 fruity, Ico24 pompom, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ