นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(0) การตอบใบขอให้แก้ไข

หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในเสร็จ หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็จะระบุในใบขอให้แก้ไข และผู้ที่ต้องแก้ไขต้องระบุข้อมูลดังนี้ สาเหตุที่แท้จริง วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องโดยต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดขอข้อบกพร่องนั้น สำหรับการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2560 10:20 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2560 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ทวนสอบ Piston pipette ด้วยตนเอง

หากต้องการทวนสอบ Piston pipette เพื่อดูประสิทธิภาพว่าเครื่องมือยังดูดได้ปริมาตรที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ สามารถทำได้เองในห้องปฏิบัติการ โดยอ้างอิงการสอบเทียบ Piston pipette ตามมาตรฐาน ISO 8655-6:2002 ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักน้ำ (Gravimetric method) โดยมี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 22 เมษายน 2558 11:00 แก้ไข: 22 เมษายน 2558 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อถูกสุนัข แมวหรือสัตว์อื่นๆ กัดหรือข่วน ?

วันหยุดที่ผ่านมาต้องพาลูกสาวสุดที่รักเข้าฉุกเฉิน เนื่องจาก ถูกแมว (ที่ไม่ทราบที่มา) ข่วน รอยข่วนเล็กค่ะ มีเลือดซึมเล็กน้อย หลังจากที่ล้างฟอกด้วยแชมพูสระผม และใช้ยาฆ่าเชื้อราดที่แผล (ที่หาได้ทันในตอนนั้น) ที่ฉุกเฉินเธอโดนฉีดไปสามเข็ม ที่ต้นแขน บริเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 28 ตุลาคม 2557 15:44 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2557 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สิงหา_พาลูกไปทำกิจกรรมกัน

กิจกรรมที่ทำในเดือนนี้คงไม่แตกต่างกับเพื่อนๆชาวศูนย์เครื่องมือฯที่ได้ post ลงใน blog ไปกันหลายท่าน เท้าความกันก็มี 1. แรลลี่ ซึ่งตัวเองอยู่ทีม พัทลุง-ตรัง (มีคนแซวว่าชื่อเหมือนคิวรถตู้) เป็นทีมที่ไ้ด้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมแรลลี่ ซึ่งมาจากการร่วมแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 30 สิงหาคม 2557 21:09 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2557 21:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ทำไมต้องสอบเทียบ Piston pipette

Piston Pipette เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการดูดจ่ายสาร ยกตัวอย่าง การทดสอบปริมาณโปรตีน เราต้องเตรียมสารมาตรฐานเพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน หากอุปกรณ์ Piston pipette ดูดสารไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ไม่ได้ตรวจสอบสภาพและไม่ได้สอบเท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 25 มิถุนายน 2557 12:09 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2557 12:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ห้อง lab 17025 ต้องมีอะไร (ตอน 3)

ความเดิม lab 17025 ต้องมี 1. บุคลากร 2. สถานที่และภาวะแวดล้อม ต่อค่ะ 3. วิธีการทดสอบ/สอบเทียบ โจทย์ เราสอบเทียบ Micropipette วิธีการสอบเทียบ หาได้จากข้อมูลในหน่วยงานที่ให้การรับรอง ซึ่งที่รู้จักก็มี สมอ. กรมวิทย์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2556 14:56 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2556 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ห้อง lab 17025 ต้องมีอะไร (ตอน 2)

ความเดิมตอนที่แล้ว สิ่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ จะนำข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ไปใช้เป็นแนวทาง อันดับแรก คือ บุคลากร อันดับสอง คือ ภาวะแวดล้อม ที่ได้กล่าวไปแล้ว ขอเพิ่มเติมว่า การที่เราจะทราบว่า ห้อง lab มีอุณหภูมิ ความชื้น หรือสภาวะอื่นๆที่ต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2556 14:34 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2556 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) อันตรายจากการใช้ยาพาราเซตามอล

ถ้าเรามีอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ เป็นหวัด ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ สิ่งแรกของคนส่วนใหญ่นึกถึง “ยาพาราเซตามอล” เนื่องจากเป็นยาที่เราสามารถซื้อหาได้ง่าย เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้าน แต่สิ่งใดที่มีคุณล้วนมีโทษแฝงอยู่ ในหลายประเทศได้แก่ อังก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 03 พฤษภาคม 2556 08:59 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2556 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การใช้ขวดพลาสติกซ้ำ

1. การใช้ขวดน้ำพลาสติกใส (ขวด PET) มาใช้บรรรจุน้ำหรืออาหารอื่น ๆ ซ้ำมีอันตรายจริงหรือไม่ ตอบ อันตรายจากสารเคมี ซึ่งอ้างว่าเป็นสารก่อมะเร็งนั้นไม่มีการยืนยันที่แน่ชัด มีการศึกษา สารเคมีต่าง ๆ ที่ละลายออกมาจากขวด PET ทั้งในประเทศและต่างป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 16 เมษายน 2556 11:33 แก้ไข: 16 เมษายน 2556 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]