นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1550
ความเห็น: 1

ความสัมพันธ์ของเกณฑ์ TQA

หมวด 1 และ 2 ความสัมพันธ์      ผู้นำองค์กรกำหนดวางแผนจัดทำกลยุทธ์

หมวด 1 และ 3 ความสัมพันธ์      ผู้นำองค์กรฟังเสียงลูกค้าเป็นแนวทางในการกำหนดแผน

หมวด 1 และ 4 ความสัมพันธ์      ผู้นำองค์กรติดตามผลการดำเนินงาน

หมวด 1 และ 5 ความสัมพันธ์      ผู้นำองค์กรสร้างความผูกพันธ์ของบุคลากร

หมวด 1 และ 6 ความสัมพันธ์      ผู้นำองค์กรมอบอำนาจในการกำกับดูแล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทำwork system

หมวด 2 และ 3 ความสัมพันธ์      แผนกลยุทธ์ต้องตอบสนองเสียงลูกค้า จัดทำแผนจากระยะสั้น ไประยะยาวและจากแผนใหญ่ไปแผนเล็ก

หมวด 2 และ 4 ความสัมพันธ์      ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์

หมวด 2 และ 5 ความสัมพันธ์      สร้างแผนทรัพยากรบุคคล

หมวด 2 และ 6 ความสัมพันธ์      มีแผนกลยุทธ์ใหม่ต้องดำเนินการปรับกระบวนการ

หมวด 3 และ 4 ความสัมพันธ์      วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า (customer database) เพื่อการตอบสนอง

หมวด 3 และ 5 ความสัมพันธ์      องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า

หมวด 3 และ 6 ความสัมพันธ์      ออกแบบกระบวนการพัฒนาที่ตอบสนองลูกค้า ไม่ใช่ออกแบบวิธีปฎิบัติที่เคยทำ

หมวด 4 และ 5 ความสัมพันธ์      ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและใช้ IT ช่วยปรับปรุงกระบวนการ

หมวด 4 และ 6 ความสัมพันธ์      ใช้องค์ความรู้และ IT ช่วยในกระบวนการทำงาน

หมวด 5 และ 6 ความสัมพันธ์      บุคลากรทำงานตามกระบวนการ ทำให้ได้งานตามเป้าประสงค์

 

 เรียนรู้และก้าวเดินสู่มาตรฐาน

created: 10 Febuary 2015 13:52 Modified: 10 Febuary 2015 14:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 DaO_558, and 12 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เยี่ยมครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ