นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 986
ความเห็น: 0

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

               จากการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเราได้มีการเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก.2677-2558 นั้นหัวข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับมอก. ดังกล่าวคือ "การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล" ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากด้วยเช่นกัน

                สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั้นจะหมายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวมลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้นๆ ไม่ให้ต้องประสบอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด คือเป็นการ

 ใช้สำหรับป้องกันผู้สวมใส่จากอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีอันตราย แต่ไม่ได้ช่วยลดหรือกำจัดความเป็นอันตรายของสารเคมีแต่อย่างใดผู้ปฏิบัติการจึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการทำงานและปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

หลักเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละประเภทมีประโยชน์ในการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้ควรใช้อย่างถูกวิธีเต็มตามประสิทธิภาพและทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใช้งานดังต่อไปนี้

1. ใช้ให้ถูกกับชนิดของอันตราย อุปกรณ์แต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะออกแบบมาสำหรับการป้องกันอันตรายเฉพาะอย่าง จำเป็นต้องใช้ให้ตรงตามประสงค์ เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ เป็นต้น

2. ต้องมีการสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของการใช้และโทษของการไม่ใช้ มีการอบรมใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

3. มีแผนการใช้เพื่อให้เกิดความเคยชินในการใช้อุปกรณ์ป้องกันในระยะแรก ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน จะมีความรู้สึกต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมที่มาสวมใส่เข้าร่างกาย ดังนั้น ควรมีแผนการใช้เพื่อเกิดความเคยชินและปรับตัวในระยะแรก โดยสวมใส่ในระยะเวลาสั้นๆก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้น จนสามารถใส่ได้ตลอดเวลา

4. มีแผนชักจูงและส่งเสริมการใช้ โดยฝ่ายบริหาร เช่น การแข่งขันเพิ่มอัตราการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานระหว่างแผนก ติดโปสเตอร์ ป้ายเตือนให้ใช้

5. มีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยยึดข้อกำหนดตามกฎหมายเป็นสำคัญ ควรมีรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามและมีการลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

6. จัดให้มีปริมาณพอเพียงกับจำนวนผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายทุกคน ควรมีการจัดเตรียมให้มีจำนวนที่เพียงพอกับจำนวนคนงาน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประจำตัว และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้

7. เมื่อชำรุดต้องรีบเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ชำรุดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายลดลง หรือหมดสภาพในการป้องกัน ควรพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนของชิ้นใหม่แทน

8. มีการทำความสะอาดเป็นประจำ ทั้งอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้เป็นการส่วนตัวหรือใช้ร่วมกัน ควรมีการทำความสะอาดเป็นประจำทั้งก่อนใช้งานและหลังจากใช้งานแล้ว บางประเภทอาจจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้

9. มีการตรวจสอบและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่มีการใช้งานแล้ว ควรนำมาตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพอยู่เป็นระยะ และจัดให้มีที่เก็บรักษาที่เหมาะสม ทั้งของใหม่สำหรับสำรองใช้ และของที่ต้องใช้เป็นประจำ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:33 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ