นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 1000 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 1038 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 1220 2
จำแนกขนาดรูพรุน 1117 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 917 0
เปิดทดสอบ BET 828 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 1437 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 974 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 1039 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 851 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1373 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 947 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 919 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 2381 1
TMTD Easy Kit-1 646 0
FT-IR Microscope Training 1023 0
คำว่า "CARE" 864 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 1259 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 906 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 785 0
เครื่องย่อย Microwave 821 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 681 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 1013 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 977 2
น้ำส้มควันไม้2 913 0
น้ำส้มควันไม้1 551 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 659 1
เปิดหู-เปิดตา 747 1
คำว่าแม่ 741 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 916 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 719 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 709 1
Polysaccharideกับเห็ด 796 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 731 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1315 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 666 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 738 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 840 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 3229 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2306 3
Happy Healthy : 2 in 1 1092 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1194 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1171 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1326 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2784 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1309 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1086 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1143 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 899 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 1064 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 973 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1983 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1213 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1468 0
AAR of SEC KM 1326 0
สูตรผมสวย 3073 0
FTIR Analysis Service 2414 0