นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 4065
ความเห็น: 0

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities)

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงการตลาดต่าง ๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไปมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในเชิงแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก

(1) สมรรถนะหลักขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในขององค์กร และ

(2) ทรัพยากรภายนอกที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับพันธมิตร

 

SEC มีความได้เปรียบอย่างมากเพราะเป็นองค์กรภายใต้ร่มธงของ PSU ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านสถานที่และงบประมาณส่วนหนึ่ง

 

การเป็นองค์กรขนาดเล็ก ก็เป็นความได้เปรียบในการสื่อสารเพราะสามารถสื่อสารในขั้นตอนเดียว

 

SEC ยังได้เปรียบในการมีเครื่องมือวิจัยที่หลากหลายทั้งในด้านเคมีวิเคราะห์ วิเคราะห์โครงสร้าง และชีวโมเลกุลที่เกื้อหนุนกันได้ และปีนี้ก็เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยางพาราอีกหมวดหนึ่ง

 

แต่ SEC ก็มีความเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์เช่นกัน เช่นยังต้องบริหารภายใต้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบสูง 

 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ภาพอนาคตที่เกิดจากการคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์จากความบังเอิญ กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การประมาณการอย่างฉีกแนวจากสภาพปัจจุบัน และแนวทางอื่น ๆ เพื่อมองอนาคตที่แตกต่างออกไปจากเดิม

 

การเลือกดำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ใด ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) ด้านภาระการเงินและด้านอื่น ๆ

 

จากการเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การดำเนินการที่ผ่านมาจึงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงมากนัก เพราะพวกเราก็ไม่มีทรัพยากรที่จะเสี่ยงมากนักเช่นกัน

 

คงต้องระดมสมองกันพักใหญ่ละครับงานนี้ การบ้านชุดที่ 2 ก็คงต้องเป็นการกำหนดความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์เพิ่มใหม่ขึ้นมาครับ

 

ผม..เอง (แมวสื่อสาร)

 

created: 28 July 2015 17:08 Modified: 28 July 2015 17:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 tiny apple, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ