นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1996 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1891 15
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1691 5
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3689 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1967 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1993 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1602 3
แนะนำ Proudputt 1643 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1538 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 2195 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1513 8
การปรับปรุงหลักสูตร 1274 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1369 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1176 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1240 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 1123 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1263 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1423 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1727 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1950 2
Connect & Development ของ P&G 1557 0
Informal Learning: Starbucks 1240 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1342 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1552 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1455 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1134 1
รักตัวเอง 1202 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1314 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1471 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 1140 0
เฉียด 1419 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1278 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1252 0
ตั้งเป้า 1622 1
PQCDSMEE 1862 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1428 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 1116 0
การเงินและการพัฒนา 1125 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1280 0
Digital Economy (1) 1588 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1246 1
Core vs. Context 1434 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2534 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1886 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1232 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1285 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 4090 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1995 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1454 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 989 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1479 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 988 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1455 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 1052 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1326 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 1126 0
Pay for Performance: P4P 1058 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1176 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1135 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 1003 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1403 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1147 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 1111 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1472 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 1017 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 2077 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1966 8
Push The Limit 1484 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1295 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1484 1
ขอสลบแพร๊บ 1494 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1312 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 2045 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 10273 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1497 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1149 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1165 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 1135 4
รักองค์กร 1245 2
ตาแก่ขี้บ่น 1383 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 1073 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1199 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 1150 1
เวลา TQA 2558 1220 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1494 1
รีบแล้วลืม 1203 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1477 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 1111 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 1126 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1325 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1408 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 1019 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1996 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 3106 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1335 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1202 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1214 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 1096 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1286 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 1034 0