นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1522 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1188 3
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1129 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 1988 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1377 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1419 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1053 2
แนะนำ Proudputt 1114 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1052 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1485 9
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 927 2
การปรับปรุงหลักสูตร 906 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 925 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 796 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 855 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 800 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 847 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 999 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1279 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1385 2
Connect & Development ของ P&G 1092 0
Informal Learning: Starbucks 900 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 898 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1002 4
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 983 0
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 807 1
รักตัวเอง 809 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 841 3
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1051 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 801 0
เฉียด 1014 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 911 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 843 0
ตั้งเป้า 1246 1
PQCDSMEE 1374 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1040 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 744 0
การเงินและการพัฒนา 728 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 905 0
Digital Economy (1) 1189 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 827 1
Core vs. Context 975 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2030 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1406 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 843 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 817 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3234 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1359 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 992 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 635 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1045 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 640 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1008 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 728 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 965 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 772 0
Pay for Performance: P4P 749 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 765 0
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 800 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 693 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 959 1
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 810 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 746 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1013 2
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 713 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1642 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1538 8
Push The Limit 1040 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 916 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1103 1
ขอสลบแพร๊บ 1130 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 959 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1549 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8581 3
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1120 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 824 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 819 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 819 4
รักองค์กร 911 2
ตาแก่ขี้บ่น 1010 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 726 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 833 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 783 1
เวลา TQA 2558 887 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1090 1
รีบแล้วลืม 837 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1016 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 768 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 769 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 899 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1049 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 673 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1563 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2597 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 932 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 825 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 839 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 767 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 949 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 714 0