นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(2) 10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel

Service: การให้บริการที่ดีจะช่วยเสริมประโยชน์จากการใช้สินค้า ยกระดับคุณภาพ เพิ่มมูลค่าและทำให้สินค้าดูโดดเด่นขึ้น นวัตกรรมการให้บริการโดยทั่วไปจะครอบคลุมถึง การเสริมการใช้งานสินค้า การบำรุงรักษาสินค้า การสนับสนุนผู้ใช้ การให้ข้อมูลและความรู้เกี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2558 18:00 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2558 18:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในโมเดล Leadership Model ของ SEC นั้น เราเริ่มต้นด้วยการนำเอาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมากำหนดเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ครับ อย่างที่เขียนไปก่อนหน้านี้ว่า SEC นั้นก่อตั้งจากความต้องการของ PSU ที่จะมีหน่วยงานหนึ่งที่สา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2558 09:11 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2558 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์

หลังจากรู้พันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจนแล้ว SEC ก็ต้องไปดูวิสัยทัศน์ขององค์กรแม่ คือ PSU ก่อน "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 24 กรกฎาคม 2558 15:14 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2558 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System

นวัตกรรมแบบที่ 5 คือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Performance) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่คุณค่า คุณลักษณะ และคุณภาพของสินค้าที่จะส่งมอบไปยังผู้บริโภค การสร้างสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้น การพัฒนาให้เรียบง่าย ง่ายต่อการใช้งาน การพัฒนาให้ยั่งยืนเป็นมิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 24 กรกฎาคม 2558 14:47 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2558 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process

นวัตกรรมรูปแบบที่ 3 คือโครงสร้าง (structure) ครับ เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กรเพื่อให้เกิดมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร คนในองค์กร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างได้แก่ การสร้างระบบแรงจูงใจ การสร้างระบบมาตรฐานอุปก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2558 15:09 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2558 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ

ความเดิมจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์(1) หลังจากได้ปรับปรุงภารกิจที่ตอบสนองต่อ PSU ให้มากขึ้นสมัยท่านอธิการบดีบุญสม 1 ซึ่งท่านได้อนุมัติกรอบบุคลากรเพิ่มขึ้น SEC ก็เริ่มตั้งหลักได้ และปัจจุบัน SEC มีพันธกิจ คือ ให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2558 14:25 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2558 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Pay for Performance: P4P

วันนี้มีเรื่องยุ่ง ๆ เข้ามาหลายเรื่องที่นอกเหนือแผนปกติ ผมคิดจะเขียนต่อยอดจากคุณโอ๋-อโณหลายวันแล้ว ที่บอกว่า"งานแล็บตรวจทั่วไปทางเคมีคลินิก" มีงานเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ผมคิดถึงระบบ P4P ขึ้นมาทันทีว่า หากไม่เพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นก็ควรจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 22 กรกฎาคม 2558 17:11 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2558 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ

ตามกำหนดการณ์ของ SEC เราจะไปทบทวนแผนกลยุทธ์ 7-8 สิงหาคมนี้ เพื่อสื่อสารให้การไปครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผมก็จะขอบันทึกไว้ที่นี้สักนิด ผมคงต้องเริ่มด้วยพันธกิจ ถึงหลายท่านเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็นนี้ผมเคยถามกูรูแล้วท่านก็บอกว่าเอาอะไรข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 22 กรกฎาคม 2558 14:02 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2558 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม

ผมเขียนรูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรมไว้หลายวันแล้ว ดังบันทึกนี้ แต่เผลอไม่ได้กดปุ่มเปิดให้ผู้อื่นใช้ (เพราะ copy รูปมาจากที่อื่น แล้วทดสอบดูว่ารูปจะขึ้นถูกต้องหรือไม่ เลยกดปุ่มไม่เผยแพร่ไว้ก่อน) วันนี้กลับมาตรวจสอบดู เพราะจะเขียนเล่าถึงประเด็นที่ SEC ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2558 11:49 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2558 11:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ

ผมเข้าใจว่าเอกสาร TQA application report กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ หลังจากเราใช้เวลาไปมากเกินคาดเมื่อวานนี้ เราทำเอกสารสารบัญและอภิธานศัพท์ในราวบ่ายโมง แต่ไปเสร็จเกือบ 2 ทุ่ม เอกสารเพียง 10 แผ่น ที่เตรียมข้อมูลไว้แล้ว 90% ใช้เวลาเก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2558 08:53 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2558 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]