นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1540
ความเห็น: 0

PAHs และ PCHs คืออะไร

Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) หรือ Polycyclic Hydrocarbons (PCHs) เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยางล้อรถยน กระดาษ พลาสติกต่าง ๆ เป็นต้น

ปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งวันนี้ดำขำจะขอหยิบยกสารกลุ่ม Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) หรือ Polycyclic Hydrocarbons (PCHs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยางล้อรถยน กระดาษ พลาสติกต่าง ๆ เป็นต้น

 

สาร Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) เป็นสารที่มี aromatic ring มากกว่า 3 ขึ้นไป  สหภาพยูโรปได้กำหนดเกณฑ์ของสารตกค้างในกลุ่ม  highly aromatic oils ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตล้อยาง โดยกำหนดไม่ให้มีสารกลุ่ม  PolyaromaticHydrocarbons (PAHs)ได้ไม่เกิน 1 ppm (1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

 

ถามว่าทำไมสารกลุ่มนี้ถึงเป็นพิษ จาก EU ได้กำหนดหนดให้สารกลุ่มนี้เป็น Risk phase R45 (อาจเป็นสารก่อมะเร็ง) รวมทั้งเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมมาก ทำให้ในกระบวนการผลิตที่มีการใช้สาร aromatic process oil และ carbon black filler ซึ่งสารกลุ่มดังกล่าว ต้องตรวจสอบปริมาณสาร Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) ตกค้างในกระบวนการผลิตล้อยาง

 

มีลูกค้าจากหลายหน่วยงานติดต่อสอบถามถึงการทดสอบหาสารพิษ PAHs ตกค้างดังกล่าวในผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถตรวจสอบสารดังกล่าวได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ แต่ยังไม่มีที่ไหนสามารถทดสอบในผลิตภัณฑ์ยางพาราได้เลยในประเทศไทย ซึ่งการทดสอบดังกล่าวต้องใช้เครื่องมือ GC-MS-MS หรือ LC-MS-MS ที่ีมีความละเอียดในการวัดสูง และต้องทดลองทดสอบในตัวอย่างต่าง ๆ ให้เหมาะสม

 

อย่างไรก็ตามในการทดสอบหาปริมาณสาร PAHs ในยาง valcanized compounds สารมารถทดสอบได้ด้วยเครื่อง NMR (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) ตามวิธีมาตรฐาน ISO21461 ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ อยู่ระหว่างการทดลองทดสอบ  หากสนใจทดสอบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 หรือ email:sec-all@group.psu.ac.th

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 July 2016 19:11 Modified: 30 July 2016 19:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.231.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ