นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1430
ความเห็น: 0

Formaldehydes ในน้ำยาง

สารกลุ่ม formaldehyde มีมากมายซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนอนุพันธ์ูเป็นสารกลุ่มต่าง ๆ เช่น DNPH-derivatized Aldehydes ก็จะเป็นสารก่อมะเร็ง

วันนี้จะมาคุยเรื่องของสารกลุ่ม formaldehydes ซึ่งจากที่ดำขำได้ไปเข้าพบโรงงานผลิตน้ำยางข้น ก็ได้ทราบถึงปัญหาของการปนเปื้อนของสารกลุ่ม formaldehydes ในการผลิต ซึ่งทางโรงงานก็อยากจะให้เราพยายามหาวิธีเพื่อทดสอบหาสารดังกล่าว

 

จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานก็ได้ข้อมูลที่เป็นสิ่งที่ต้องช่วยการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งจากการรับซื้อน้ำยางจากชาวบ้านซึ่งปัจจุบันได้มีการเติมสาร formaldehydes ลงไปในน้ำยางเพื่อยับยั้งไม่ให้น้ำยางเน่าเสียง่าย อีกนัยหนึ่งก็เป็นการไม่ให้ค่า VFA (Volatile Fatty Acid) สูง ซึ่งถ้าค่าน้อยก็จะดี แต่สาร formaldehydes นั้นหากมีในน้ำยางก็จะไม่เหมาะในการเตรียมน้ำยางข้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติของยางเปลี่ยนไป ยืดหยุ่นน้อยลง เนื้อยุ่ย

 

สารกลุ่ม formaldehydes นั้นเมื่อผสมเข้ากับน้ำยางจะไป crosslink กับโมเลกุลของยางทำให้ยากในการทดสอบหาปริมาณสารดังกล่าว จากการการพยายามค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์หาปริมาณสาร formaldehydes นั้นก็พบว่ามีการทดสอบได้หลายวิธี ซึ่งสาร formaldehydes จะมีการเปลี่ยนอนุพันธ์ุเป็น Dinitrophenylhydrazine (DNPH)-derivatized Aldehydes ก็สามารถใช้เทคนิค UHPLC (Ultra High Preformance Liquid Chromatograph) ได้ หรือใช้เทคนิค LC-MS (Liquid Chromatograph - Mass Spectrometer) และเทคนิค spectrometer ซึ่งค่าที่ได้ค่อนข้างหยาบ อ้างอิงตาม Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 11, No. 1, 2003, Pages 8-15, Determination of Formaldehyde in Cosmetics by HPLC Method and Acetylacetone Method

 

อย่างไรก็ตามการทดสอบหาปริมาณ formaldehydes นั้นก็น่าสนใจดี แต่น่าจะยากในการหาปริมาณ formaldehydes ในตัวอย่างน้ำยาง ส่วนใหญ่ที่มีงานวิจัยจะเป็นการทดสอบหาปริมาณ formaldehydes ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ยา เครื่องสำอาง เป็นต้น สำหรับในน้ำยางต้องพยายามหาวิธีการสกัดที่เหมาะสมด้วยสารกลุ่มดังกล่าวสกัดออกมายากในยาง ต้องลองค้นไปอีก

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มิถุนายน 2560 12:06 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2560 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ