นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 774 1
ปูนขาว 808 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 840 0
ค่าความร้อน 826 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1088 0
Fluoride ในน้ำ 510 0
Group frequencies 667 0
แร่ Pyrite 843 1
ขนาดของ Mesh 1693 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 887 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 1027 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 587 0
PT (Proficiency Testing) 612 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 692 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1511 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 637 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 796 0
QC sample ของการทดสอบ COD 891 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 668 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 804 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 872 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 851 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 912 0
MLSS และ MLVSS 2689 0
TEA คืออะไร 880 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1052 0
ปริมาณโบรอนในดิน 879 0
ความดันไอ 2277 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 796 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 805 0
สารพิษในอากาศ 661 0
ความหนาแน่น 1056 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 901 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 610 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 661 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1258 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 806 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 652 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 653 0
น้ำมันขัน 1353 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 947 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1179 1
วิธีดูมุกแท้ 747 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1154 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1020 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 792 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 920 0
กฏหมายน่ารู้ 656 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 823 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 712 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 812 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 804 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 969 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1154 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1176 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 780 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 815 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 618 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 803 0
ค่า MONG คืออะไร 904 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 3008 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 794 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1103 0
weathering and degradation paint and polymer 863 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 752 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 746 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 549 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 693 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 541 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1011 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 772 0
สารสำคัญในฟักข้าว 775 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 802 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 875 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 852 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 973 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1244 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 756 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 2790 1
มาตรฐานของยาง STR 1402 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 839 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 730 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 934 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2267 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 965 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 647 0
self-heating temperature 825 2
เรื่องของรังนก 891 3
specific heat capacity (2) 1092 2
specific heat capacity 934 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 813 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 813 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 877 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 797 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 847 2
ไขมันทรานส์ 751 3
มาตรฐานของสมุนไพร 634 0
ปลาไหลเผือก 869 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 872 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1070 2