นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1881 1
ปูนขาว 1665 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1545 0
ค่าความร้อน 1434 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 2155 0
Fluoride ในน้ำ 1089 0
Group frequencies 2030 0
แร่ Pyrite 1505 1
ขนาดของ Mesh 3202 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1535 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2369 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1141 0
PT (Proficiency Testing) 1136 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1297 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 3293 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 1171 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1272 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1495 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1230 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1406 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1372 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1306 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1424 0
MLSS และ MLVSS 3763 0
TEA คืออะไร 1365 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1976 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1517 0
ความดันไอ 4968 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1381 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1295 0
สารพิษในอากาศ 1061 0
ความหนาแน่น 2057 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1487 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 1116 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1169 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 2143 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1262 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 1193 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1182 0
น้ำมันขัน 2335 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1845 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1797 1
วิธีดูมุกแท้ 1250 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1760 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1542 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1256 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1392 0
กฏหมายน่ารู้ 1011 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1361 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 1137 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1337 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1761 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1422 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1707 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1840 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1211 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1246 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 1013 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1169 0
ค่า MONG คืออะไร 1413 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4746 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1154 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1592 0
weathering and degradation paint and polymer 1358 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1135 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1155 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 929 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 1098 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 863 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1371 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1153 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1256 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1219 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1660 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1258 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1423 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1835 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1158 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3816 1
มาตรฐานของยาง STR 1948 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1250 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 1091 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1404 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 3341 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1449 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 1056 0
self-heating temperature 1204 2
เรื่องของรังนก 1275 3
specific heat capacity (2) 1568 2
specific heat capacity 1495 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1212 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1155 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1236 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1182 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1352 2
ไขมันทรานส์ 1156 3
มาตรฐานของสมุนไพร 1012 0
ปลาไหลเผือก 1333 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1297 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1510 2