นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 46 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาหน้างาน_ตัวอย่างฟิล์มบางกับ SEM 1507 3
วิธีเตรียมตัวอย่างพลาสติกอัดยาง 931 0
CPD_เปลี่ยนกระจก 941 0
วิธีเตรียมตัวอย่างยางสำหรับ SEM 1047 0
เยี่ยมเยียน Flowcytometer ที่วข.สุราษฎร์ 807 1
Sputter coater ทำสุญญากาศช้าผิดปกติ 909 1
สถานะการบ่งชี้ของ ADDA 1074 0
เครื่องมือ 5 ลำดับสูงสุด ของงานวิเคราะห์โครงสร้างฯ [C] 1400 1
การเรียนการสอน Zprinter 957 0
เครื่อง Ion beam Milling 1336 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง SEM5800 779 0
เปลี่ยน viewing window ของ CPD 754 0
วิถีแห่ง....TEM.... 1185 5
CCD Camera กำลังเดินทางมาหาเรา 977 3
เลือก CPD หรือ HMDS กับตัวอย่างทางชีวภาพ 1673 4
SEM-5800:EDX ไม่ปรากฎ peak 1014 4
คร้งแรกของ Zprinter 932 1
Flowcytometer ย้ายพำนักไปอยู่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ 968 3
SEM5800: ภาพคลุมเครือ 1038 3
SEM-Quanta:BSED กับเทคนิคใหม่ทางด้านยาง 1270 3
การจองคิวปกติของ SEM 1034 0
Zprinter กับ error code 10106 1124 2
SEM5200 ปรับหาสัญญาณไม่ได้ 1142 0
Z printer : แกนค้าง 970 0
ภารกิจพิชิตดาว 909 2
บริการส่งตัวอย่างทางด่วน SEM 3 ช่องทาง 985 0
Z printer เกิดปัญหา ท่อ binder เกี่ยวแกน 1166 0
เพชร ตัด กระจก 9020 1
SEM-JSM5200 กับสถานะ DP Wait 1097 1
เมื่อ Stage ของ SEM5800 เลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติ 1245 4
ทองแผ่นเดียวกัน ของ Sputter Coater(2) 2827 3
ทองแผ่นเดียวกันของเครื่อง Sputter coater 1607 6
ข้อพึงระวังในการใช้เครื่อง CPD 1535 1
อากาศร้อนมีผลกับเครื่องมือวิจัยฯ หรือไม่ 1701 1
เปิดให้บริการทางด่วน SEM-JSM5800 และ SEM-Quanta 1558 7
เปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วย SEM-Quanta ในวันเสาร์ 1639 4
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1521 4
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโฟมยางธรรมชาติเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM 3975 1
CPD(Critical Point Drier, CPD7501 ยี่ห้อ Polaron) 1883 1
Z Printer (ตัวอย่างกะโหลก) 1963 2
เต่ากับกระต่าย 1561 3
คอมฯ เก่า หรือเรารีบ 1122 7
OL Aperture ของ SEM5800 1082 5
Z Printer 2546 5
ทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิจัยเสีย 1213 2
เครื่อง SEM ใช้ได้แล้วค่ะ 2301 5