นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1300
ความเห็น: 0

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0

      ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0

     ดิฉันดีใจที่ได้ฟังปาฐกถาจาก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ท่านพูดเกี่ยวกับศาสตร์จากราชากับการพัฒนาการศึกษา


ท่านเป็นคนหนึ่งที่รับราชการและภูมิใจในชีวิตข้าราชการอย่างมาก

ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยท่านชี้แนะว่า

"หากเราทำอะไรตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 ท่านใช้คำความตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ " คือประสบความสำเร็จ โดยคนที่จะประสบความสำเร็จได้คือต้องมีต้นแบบ และเป็นต้นแบบที่ดีคะ 

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต้นแบบที่ดีงามจาก สมเด็จย่า"

ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งแผ่นดิน

ซึ่งคนเราต้นแบบคือพ่อแม่ เราปฏิบัติตนอย่างไรลูกหลานเราจะดูเป็นตัวอย่าง ท่านใช้คำความ CD write

เพราะเฉพาะนั้นครอบครัวจึงต้องสนับสนุนและอบรมบ่มนิสัยที่ดี ให้เด็กเป็นคนดี ต้องเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา ไม่ใช้เราการอบรม การเรียนเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาอย่างเดียว

 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2560


ดอกไม้
People who like this: Ico24 ดำขำ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ