นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1362 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1222 0
แสงซินโครตรอน 1383 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2173 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1630 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2561 0
เครื่อง Bio analyzer 1729 0
lateral flow technique 1201 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1335 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1297 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1239 0
Geographical Indication (GI) 1081 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 1117 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1491 0
INVENTIONS GENEVA 2878 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1417 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1481 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 5425 1
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1174 0
การทำความสะอาด flow cell 1147 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 882 0
Megnetic purification 1239 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 965 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 994 0
การฆ่าเชื้อ 1044 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1255 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 1069 0
LAMP 1004 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1696 0
Next-generation Sequencer 1216 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1554 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 990 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 1058 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 1024 0
World HAPEX 2016 755 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 1001 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 1009 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 956 1
ความลับทางการค้า 951 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1203 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1275 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 904 0
Next-generation Sequencer 1389 0
อาหารและ ยา 1257 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 928 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 1009 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 964 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 1007 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 946 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1296 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 987 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 916 0
Lateral Flow test 1163 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 1026 0
Degenerate primer 3101 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 1084 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 912 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 938 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1144 3
Rapid yeast and Mold 1254 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 853 0
Wold HAPEX 2015 1200 0
Thai Coaching Model 938 0
Leader as a Coach 1264 0
สปาฮาลาล 1157 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1441 0
World HAPEX 2015 1027 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 2241 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1235 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 1051 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 950 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 1048 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1211 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 867 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1311 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 1060 2
shelf life 972 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1146 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 842 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 1023 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 819 0
piston pipette 1001 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 1082 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1407 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1101 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1309 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1419 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1213 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4717 0
Germination index 3209 0
วันประชุม R2R Expo 1514 0
R2R 964 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1139 0
เยี่ยมชม SGS 1732 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1202 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1367 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1891 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1173 0
จริยธรรมกับการวิจัย 1012 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1581 1