นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1182 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1052 0
แสงซินโครตรอน 1226 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1886 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1383 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2189 0
เครื่อง Bio analyzer 1538 0
lateral flow technique 1047 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1130 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1116 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1079 0
Geographical Indication (GI) 916 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 953 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1317 0
INVENTIONS GENEVA 2518 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1231 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1278 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 4585 0
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1006 0
การทำความสะอาด flow cell 999 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 750 0
Megnetic purification 1075 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 817 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 839 0
การฆ่าเชื้อ 871 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1094 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 912 0
LAMP 838 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1495 0
Next-generation Sequencer 1019 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1360 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 848 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 895 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 878 0
World HAPEX 2016 623 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 860 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 841 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 828 1
ความลับทางการค้า 838 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1058 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1116 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 733 0
Next-generation Sequencer 1230 0
อาหารและ ยา 1131 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 790 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 863 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 809 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 854 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 798 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1150 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 835 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 766 0
Lateral Flow test 985 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 865 0
Degenerate primer 2836 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 943 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 792 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 833 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1026 3
Rapid yeast and Mold 1059 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 725 0
Wold HAPEX 2015 1047 0
Thai Coaching Model 825 0
Leader as a Coach 1124 0
สปาฮาลาล 1007 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1282 0
World HAPEX 2015 886 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 1963 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1101 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 890 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 799 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 881 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1057 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 725 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1157 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 914 2
shelf life 830 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1008 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 728 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 890 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 689 0
piston pipette 867 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 947 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1253 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 944 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1154 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1278 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1061 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4401 0
Germination index 2919 0
วันประชุม R2R Expo 1284 0
R2R 839 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 995 0
เยี่ยมชม SGS 1522 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1044 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1225 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1669 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1033 0
จริยธรรมกับการวิจัย 874 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1452 1