นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) จุดปกติ

the absolute ruling point in nature = ศีล (แปลว่า ปกติ) เกิดได้เมื่อว่างจาก ความคิด ความจำ ความรู้สึก อยุ่ในลักษณะ รถไฟ 2 ขบวน วิ่งขนานกัน ด้วยความเร็วเท่ากัน = จุดนิ่ง (ที่ยังค้นหาไม่พบ) more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 31 October 2013 08:46 Modified: 31 October 2013 08:54 [ Report Abuse ]

(0) ปิติ กับ สุข

ปิติ กับ สุข คำสองคำนี้ นับว่ามีความหมายใกล้เคียงกันมาก ปิติ มีอยู่ที่ใด สุข ย่อมมีอยู่ที่นั้น แต่ว่า สุขมีอยู่ที่ใด ไม่แน่เสมอไปว่า จะมี ปิติ อยู่ที่นั้น เพราะว่า ปิติ เป็นแค่เพียง ความปลาบปลื้นใจ มากน้อย บางครั้ง/คราว more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 11 October 2013 10:05 Modified: 11 October 2013 10:05 [ Report Abuse ]

(0) อารมณ์

อารมณ์ ของมนุษย์ คือตัวแปร ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าในยุคใดสมัยใด จะเกิดหรือดับ ด้วยอารมณ์ ของตัวเองมองทุกสรรพสิ่งให้เป็น 11.59น. (ไม่เที่ยง) more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 06 September 2013 11:43 Modified: 06 September 2013 11:46 [ Report Abuse ]

(1) สาระสำคัญของการดำเนินชีวิต

สาระสำคัญ นอกจาก เราเกิดมา ตั้งแต่ วัยแรกเกิด เข้าโรงเรียน จนจบถึงระดับด๊อกเตอร์ ทำงาน แต่งงานมีครอบครัว มีลูกมีหลาน แล้วก็แก่ชราภาพ ละสังขารในร่างของตัวเองไปในที่สุด อยู่บนโลกใบนี้ไม่ขาดไม่เกินกว่า 36,500 วัน หรือ (100 ปี) มันมีสาระสำคัญอะไรมา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 04 September 2013 16:00 Modified: 04 September 2013 16:09 [ Report Abuse ]

(0) คูณ และ โทษ

เพราะข้อเท็จจริงนั้นมีอยู่ว่า " ไม่ว่าสิ่งใดเมื่อมีคุณ ก็ย่อมจะมีโทษเป็นธรรมดา" ดังนั้นเมื่อพอแล้วจะดี เมื่อดีแล้วจะพอ more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 04 September 2013 11:48 Modified: 04 September 2013 11:48 [ Report Abuse ]

(0) เมื่อแปลง A - Z มาเป็นตัวเลข แล้วอะไรจะเกิดขึ้น

หากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zทั้งหมดนี้แปลงเป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26งั้นKnowledge (ความรู้) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5=96% Workh... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 02 September 2013 16:22 Modified: 02 September 2013 16:30 [ Report Abuse ]

(0) บางคนเรียกว่า ศาสต์บำบัดทางจิต หรือ ปรัชญา

543 ปีก่อนคริสตกาลและก่อนพุทธกาล มีเทพเจ้าแห่ง ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่ผู้คนให้ความเคารพและนับถือสูงสุด ยังมีเจ้าชายพระองค์หนึ่ง เริ่มออกเดินทางไปโดยลำพังด้วยพระองค์เอง เพราะเหตุใดที่พระองค์ ทรงละทิ้ง ความสุขสบายต่างๆนานา พร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง ราชบัล... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 30 August 2013 12:05 Modified: 02 September 2013 10:00 [ Report Abuse ]

(0) ก่อนพุทธกาล 3

ตอนที่3 สมัยอุปนิษัท (150 – 50 ปี ก่อน พ.ศ.) อุปนิษัทเป็นคัมภีร์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ หมายถึง ปลายยุคพระเวท เป็นยุคที่แสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยวิธีต่างๆด้วยความรู้ ความคิดที่เป็นปรัชญา เป็นยุคที่แก้ไขและวางหลักเกณฑ์ของพราหมณ์เสียใหม่จา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 09 August 2013 15:26 Modified: 09 August 2013 18:44 [ Report Abuse ]

(0) ก่อนพุทธกาล 2

ตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงยุคที่ชาวอารยันเข้าสู่ชมพูทวีปมาถึงสมัยพระเวท ตอนต่อไปจะกล่าวถึงสมัยพราหมณ์ สมัยอุปนิษัท สมัยฮินดู สมัยเชนและ พุทธศาสนาตามลำดับ สมัยพราหมณ์ (300-100ปีก่อน พ.ศ.) สมัยนี้พราหมณ์มีบทบาทและอำนาจมาก คนทั่วไปให้ความเครารพนับถือ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 09 August 2013 14:02 Modified: 09 August 2013 14:09 [ Report Abuse ]

(0) ก่อนพุทธกาล

เมื่อ 2000 – 1500 ปี ก่อนพุทธกาลชาวเผ่า อารยัน เป็นชนผิวขาวอยู่แถบภูเขาคอเคสัช ต่อมา ได้ย้ายถิ่นฐานมาเหนือทะเลสาบแคสเปียนมีการนับถือบูชาเทพเจ้าหลายองค์ในรูปแบบของธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว การนับถือธรรมชาติถือว... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 09 August 2013 10:15 Modified: 09 August 2013 10:37 [ Report Abuse ]