นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1263
ความเห็น: 0

ก่อนพุทธกาล 2

สมัยพราหมณ์ (300-100 ปี ก่อน พ.ศ.)


ตอนที่แล้ว  ได้กล่าวถึงยุคที่ชาวอารยันเข้าสู่ชมพูทวีปมาถึงสมัยพระเวท ตอนต่อไปจะกล่าวถึงสมัยพราหมณ์ สมัยอุปนิษัท สมัยฮินดู สมัยเชนและ พุทธศาสนาตามลำดับ

 

สมัยพราหมณ์ (300-100ปีก่อน พ.ศ.)

สมัยนี้พราหมณ์มีบทบาทและอำนาจมาก คนทั่วไปให้ความเครารพนับถือเพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้า       พราหมณ์จะเป็นตัวกลางในการติดต่อ 
กาลเวลาล่วงเลยไป     ได้หลงบทบาทตัวเอง ติดในลาภยศสรรเสริญ และหลอกลวง         มีการฆ่าสัตว์เพื่อบวงสรวงและสังเวย บูชายัน ตามสถานเทวาลัยและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในทางสังคมขณะนั้นได้แบ่ง วรรณะเป็น 4 ชั้นคือ

1.กษัตริย์ มีหน้าที่รบและปกครองประเทศ

2.พราหมณ์ มีหน้าที่ศึกษาพระคัมภีร์ ประกอบพิธี และบูชายัน

3.แพศย์ มีหน้าที่การค้าขาย

4.ศูทร มีหน้าที่รับใช้ กรรมการ ทาส

ผลจากการแบ่งชั้นวรรณะ ทำให้อินเดีย ประสพกับความขัดแย้งตลอดมา
ถ้าใครฝ่าฝืนต่างวรรณะ เช่น การแต่งงาน การประกอบอาชีพ ก็จะถูกลงโทษ  เรียกว่า เทวทัณฑ์ หรือพรหมทัณฑ์  แม้อินเดีย และเนปาน จะเป็นประชาธิปไตยไปแล้วปัจจุบันความเชื่อนี้ยังคงมีอยู่

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2556 14:02 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2556 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ