นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1723
ความเห็น: 0

ก่อนพุทธกาล 3

สมัยอุปนิษัท


ตอนที่3

สมัยอุปนิษัท

(150 – 50 ปี ก่อน พ.ศ.)

อุปนิษัทเป็นคัมภีร์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ หมายถึง ปลายยุคพระเวท เป็นยุคที่แสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ
ด้วยความรู้ ความคิดที่เป็นปรัชญา เป็นยุคที่แก้ไขและวางหลักเกณฑ์ของพราหมณ์เสียใหม่จากทุกสรรพสิ่งทั้งหลายมาจากพรหม พระพรหมไม่มีรูปร่างปรากฏดังนั้นจึงมีรูปร่างตามที่บุคคลสร้างขึ้น ในแนวยุคอุปนิษัท ที่มีมาถึงปัจจุบันคือ

1.การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต์ บวงสรวง บูชายัน

2การบำเพ็ญพรต การทรมานร่างกาย

3.การแสวงหาความหลุดพ้นด้วยปัญญา

 

ลัทธิฮินดู

เป็นการปรับปรุงหลักการของศาสนาพราหมณ์ขี้นมาใหม่
ให้เหมาะสมตามยุคสมัย ตามปัจจัยภายนอก ลัทธิฮินดูเปรียบเสมือน ต้นไม้ใหญ่  บางตำรายังคงนับถือพระเจ้าเช่นเดิม
ในสมันฮินดูได้เกิดลัทธิ 3 ลัทธิคือ

1ลัทธิบูชายัน จากการฆ่าสัตว์ หันมาใช้รูปปั้นแทน และใช้สีแดงมาแต้มแทนเลือด

2.ลัทธิจารวาก (วัตถุนิยม) มีความเชื่อว่า
กามรมณ์และวัตถุเท่านั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ไม่ยอมรับความชั่วดี นรกสวรรค์ โดยคิดว่า เกิดตาย ครั้งเดียว เรียกอีกอย่างว่า กามสุขัลลิกานุโยค

3.ลัทธิทรมานตน มีแนวคิดว่า ร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาราคะการบำรุงร่างกายเป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ต้องทรมานตัวเอง คือ การบำเพ็ญตบะทรมานร่างกาย และได้เกิด ลัทธิโยคะขึ้นมาในสมัยนั้นเพื่อการฝึกหัดร่างกายและดวงจิตให้เข้มแข็ง
และยังมีอีก 6 ลัทธิกล่าวคือ

1.ลัทธิปูรระกัสสปะ

2ลัทธิมักขลิโคสาล

3.ลัทธิอชิตเกสกัมพล

4.ลัทธิปกุชกัจจายนะ

5.ลัทธิสัยชัยเวลัฐบุตร

6.นิครนถ์บุตร หรือศาสดามหาวีระ แห่งศาสนาเชน
เกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาประมาณ 43 ปี ศาสนาเชนมีความเชื่อที่ใกล้เคียงกับศาสนาพุทธ  คือมีหลักธรรมที่ไม่เบียดเบียน (อหิงสา)ต้องการความหลุดพ้นในสังสารวัฏเหมือนกัน เชน มีแนวคิดที่ว่าพระเจ้าไม่สามารถบันดาลสุขให้ใครได้ ต้องบำเพ็ญตนให้ลำบาก หรือ อัตตกิลมถานุโยคคือโมกษะ แก้ว 3 ดวง คือ มีความเห็นชอบ ความรู้ชอบ และ ประพฤติชอบ หลังจาก พ.ศ. 240 ศาสนาเชนได้แยกเป็น 2นิกายคือ

1.นิกายนิฆัมพร ไม่นุ่งผ้า เปลือยกาย ปลีกวิเวก
ปัจจุบันในอินเดียยังคงมีอยู่ ห้ามนั่งรถ นั่งเรือ ขึ้นเครื่องบินให้เดินเท้าอย่างเดียว

2.นิกายเสวตัมพร นุ่งขาวห่มขาว ไว้ผมยาวคบหาสมาคมกับผู้คนได้

 

ในตอนต่อไป จะได้กล่าว การอุบัติและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2556 15:26 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2556 18:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ