นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1594
comment: 0

บางคนเรียกว่า ศาสต์บำบัดทางจิต หรือ ปรัชญา

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน

543 ปีก่อนคริสตกาลและก่อนพุทธกาล มีเทพเจ้าแห่ง ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่ผู้คนให้ความเคารพและนับถือสูงสุด           ยังมีเจ้าชายพระองค์หนึ่ง เริ่มออกเดินทางไปโดยลำพังด้วยพระองค์เอง เพราะเหตุใดที่พระองค์ ทรงละทิ้ง ความสุขสบายต่างๆนานา พร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง ราชบัลลังค์ พระมเหสี และพระโอรสที่เพิ่งกำเหนิดมา นามว่า    ราหุล  เจ้าชายจะต้องพบกับความทุกข์ ทรมาน  ต้องผ่านมุมมืดชั่วร้ายที่ลึกสุดภายในจิตใจ ที่ยังคงถูกซ่อนเร้น.... ในท่ามกลางของผู้คนที่เริ่มแสวงหาทางความคิด มีแต่มหาบุรุษผู้นี้ ได้ค้นพบกับ กฏของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องความจริงของชีวิต

          จะมีผู้ใดบ้างที่จะหนีไปจากความชรา / จะมีผู้ใดบ้างที่ไม่เจ็บป่วย / จะมีผู้ใดบ้าง ที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด / และทำไม นักบวช จึงต้องละทิ้งความสุข เพื่อค้นหาอะไร  (ความจริง)

       จากเทพเจ้าสูงสุด สู่ ธรรม สูงสุด คือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่อยู่กับความเป็นจริง ความเป็นไป ตามเหตุ และผล ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป เลือกเอาแบบทางสายกลาง สอนให้เคารพมนุษย์ด้วยกัน และอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ได้เห็น ได้ยินว่าเขาเล่าว่ามา อย่าพึ่งเชื่อว่าเพราะเป็นอาจารย์ จนกว่าจะรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติตน ให้เข้าถึงความสงบจิตใจของตัวเอง

        ความเชื่อและวัฒนธรรมที่ดั้งเดิม ของศาสนาพราหมณ์ ที่แข็งแกร่งและฝังรากลึกในยุคพุทธกาล ยากที่จะมีลัทธิใดๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ แต่แล้วทำไม จึงสามารถสวนกระแสแนวความคิดเข้าไปสู่จิตใจได้.....?

       สัญลักษณ์แห่ง  ความไม่รุนแรง การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

       สัญลักษณ์แห่ง  ความมีเมตตา สามัคคี ให้อภัย

       สัญลักษณ์แห่ง  ความสงบทางใจ ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่จิตใจ มีแต่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

       ปัจจุบัน หลักจิตวิทยา อาจกลายเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้คนในยุคโลก 3-4 G Didital (เกิด/ดับ on/off) ที่จะมาแทนศาสนา เพราะเป็นการแก้ปัญหาจากกวามสับสนวุ่นวายในชิวิตประจำวันของมนุษย์ กว่า 2556 ปีแล้วคำสอนของพุทธองค์ยังคงดำรงคงอยู่ เพราะมันเป็นความจริงของธรรมชาติ ที่เข้าถึงจิตใจของคนเรา ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อตนเอง  แต่มีมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ ที่ยอมเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ มากกว่าที่จะค้นหาเพื่อตนเอง แต่เพื่อคน กว่า 400 ล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันที่ได้รับรู้ความจริงแท้อันประเสริฐในอริยสัจ ๔ ประการ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 สิงหาคม 2556 12:05 แก้ไข: 02 กันยายน 2556 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 Zenki, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or